Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Vis kun nyheder i denne kategori:

Ny bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2019

Beskæftigelsesministeriet har udsendt ny bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2019.

19. december 2018

Kategori: Tal og Love

Ny bekendtgørelse og ny teknisk vejledning om regulering fra 1. januar 2019

Beskæftigelsesministeriet har udsendt ny bekendtgørelse og ny teknisk vejledning om regulering fra 1. januar 2019.

19. december 2018

Kategori: Tal og Love

Ny udredning om skuldersygdomme klar

En ny udredningsrapport om skuldersygdomme betyder, at kravene til anerkendelse af skuldersygdomme efter den tidligere fortegnelse bliver ændret.

07. september 2018

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Nye takster og satser

Taksterne for honorering af lægeerklæringer og satserne i lov om erstatning til besættelsestidens ofre er blevet reguleret fra 1. april 2018.

27. juni 2018

Kategori: Tal og Love

Ændring af kravene til anerkendelse af skuldersygdomme

Det betyder, at tidligere afviste sager om skuldersygdomme fra før 1. januar 2005 kan genoptages.

26. juni 2018

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny principafgørelse fra Ankestyrelsen betyder ændret praksis

Ankestyrelsen har udsendt en ny principafgørelse, som betyder en ændring af, hvordan AES fastsætter erhvervsevnetab for selvstændige erhvervsdrivende, der er tilkendt kommunalt tilskud til selvstændig virksomhed. Som følge heraf er der mulighed for genoptagelse af sager.

13. juni 2018

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Årsredegørelsen om arbejdet i Erhvervssygdomsudvalget i 2017 er offentliggjort

Årsedegørelsen beskriver de principielle drøftelser, som udvalget har haft i løbet af året, og indeholder statistik om de sager, som udvalget har behandlet i løbet af 2017.

11. juni 2018

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ændring i forsikringsselskabers adgang til Se Sag

Den 25. maj træder den nye persondataforordning i kraft. Det medfører en ændring i forhold til forsikringsselskabernes adgang til Se Sag.

28. maj 2018

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Vi passer godt på dine personoplysninger

D. 25. maj er der kommet nye regler om beskyttelse af personoplysninger. Lige som mange andre virksomheder har vi derfor opdateret vores procedurer for behandling af personoplysninger.

25. maj 2018

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdsskadeerstatninger sætter rekord – næsten 5 mia. tildelt

I 2017 blev der tilkendt arbejdsskadeerstatninger for et rekordstort beløb på næsten 5 mia. Det fremgår af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings årsstatistik for 2017, som netop er udgivet. Statistikken omfatter en lang række fakta om behandlingen af arbejdsskadesager i 2017.

11. april 2018

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Nye forskningsresultater om brandfolk og erhvervssygdomme

Brandfolk får ikke kræft oftere end sammenlignelige grupper. Det viser to nye forskningsrapporter, som har været drøftet i Erhvervssygdomsudvalget.

06. april 2018

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Bedre information om sagsbehandlingstiden i arbejdsskadesager

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring arbejder hele tiden på, at blive bedre til at kommunikere med kunderne. Det har længe været et stort ønske fra vores omverden, at vi kan sige mere præcist, hvornår man kan forvente en afgørelse i sin sag – og at man kan regne med, hvad vi siger. Derfor starter vi nu et projekt, der giver en bedre forventningsafstemning og kommunikation med vores kunder.

04. april 2018

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdsskader under lockout og strejke – her er reglerne

I forbindelse med strejke eller lockout kan du komme til skade – men tæller det som en arbejdsskade? Her får du en opsummering af reglerne.

21. marts 2018

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Nyt system til anmeldelse af erhvervssygdomme

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdstilsynet har i dag taget en ny digital platform i brug til anmeldelse af erhvervssygdomme.

12. marts 2018

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Har du spørgsmål om AES-bidrag?

Alle spørgsmål om AES-bidrag skal stilles til Samlet Betaling. Se her hvordan du gør.

11. januar 2018

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Mulighed for genoptagelse af afviste veteransager

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) indfører i en forsøgsperiode en ret til en ekstra speciallægeundersøgelse i de sager, hvor AES har afvist en psykisk sygdom som arbejdsskade. Det betyder, at afviste sager kan genoptages. Det sker som led i regeringens initiativer på veteranområdet.

02. januar 2018

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring