Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Vis kun nyheder i denne kategori:

Analyse bekræfter kønsopdelt arbejdsmarked

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har netop udgivet en statistisk kortlægning af kønsforskellen i anerkendelse af bevægeapparatssygdomme. Kortlægningen viser, at mænd dobbelt så ofte får anerkendt en bevægeapparatssygdom som kvinder. Det skyldes, at mænd oftere er ansat i brancher og stillinger med påvirkninger, som fører en anerkendelse med sig.

21. december 2017

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny udredning om hudsygdomme – praksis uændret

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har modtaget en ny udredningsrapport om irritativt eksem. Rapporten har netop været drøftet på et principielt møde i Erhvervssygdomsudvalget. Her kom AES og Erhvervssygdomsudvalget frem til, at rapporten ikke medfører ændringer på fortegnelsen over erhvervssygdomme.

20. december 2017

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny bekendtgørelse og teknisk vejledning om regulering fra 1. januar 2018

Beskæftigelsesministeriet har udsendt ny bekendtgørelse og teknisk vejledning om regulering fra 1. januar 2018.

10. november 2017

Kategori: Tal og Love

Ny bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2018

Beskæftigelsesministeriet har udsendt ny bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2018.

10. november 2017

Kategori: Tal og Love

Justering af praksis ved beregning af mistet skattefri præmie (efterlønspræmie)

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har justeret praksis ved beregning af mistet efterlønspræmie. Det betyder, at den tidligere praksisbeskrivelse 2014-01 ophæves og erstattes af AEP nr. 2017-01.

26. juni 2017

Kategori: Tal og Love

Nu bliver det EASY at anmelde arbejdsskader

Den 17. juni får Danmark et nyt system til anmeldelse af arbejdsulykker. Det nye EASY-system gør det lettere for brugerne at anmelde ulykker. Systemet er blevet til i et tæt samarbejde mellem Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Arbejdstilsynet og ATP.

16. juni 2017

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny redegørelse om udviklingen på erhvervssygdomsområdet i 2016

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Erhvervssygdomsudvalgets årsredegørelse for Erhvervssygdomsudvalgets arbejde i 2016 er nu offentliggjort.

19. maj 2017

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Invitation til fællesmøde for interessenter

Arbejdsmarkedets Erhvervsikring inviterer til fællesmøde for interessenter d. 8. juni

16. maj 2017

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Fejl i udsendte breve om EASY

Det har vist sig, at der er en fejl i en række af de breve om det nye EASY, som AES og Arbejdstilsynet har udsendt til virksomheder. Fejlen betyder, at brevet ikke kan læses.
Du kan i stedet læse det her.

03. maj 2017

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdsskadestatistik 2016 er klar

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udgiver nu Arbejdsskadestatistik 2016. Statistikken rummer opdaterede tal for hele arbejdsskadeområdet, herunder ulykker, erhvervssygdomme og erstatninger - og viser udviklingen på arbejdsskadeområdet fra 2010-2016 i tal.

07. april 2017

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Nye takster for honorering af lægeerklæringer fra 1. april 2017

Takterne for honorering af lægeerklæringer er reguleret fra 1. april 2017.

06. april 2017

Kategori: Tal og Love

Nye satser i lov om erstatning til besættelsestidens ofre fra 1. april 2017

Satserne i lov om erstatning til besættelsestidens ofre bliver reguleret den 1. april 2017. Om regulering af renteydelser m.v. pr. 1....

31. marts 2017

Kategori: Tal og Love

Ny praksis vedrørende tab af erhvervsevne for selvstændige erhvervsdrivende, der er tilkendt kommunalt tilskud til selvstændig virksomhed

Ankestyrelsen har udsendt en ny principafgørelse, der betyder, at vi ændrer vores praksis vedrørende tab af erhvervsevne for selvstændige erhvervsdrivende, som modtager tilskud til selvstændig virksomhed.

15. marts 2017

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Nyt om genoptagelse af sager efter EU-dom

Der er afklaret to forhold med betydning for adgangen til genoptagelse.

10. marts 2017

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Følg med i indsatsen for at afvikle de ældste sager

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har fra 2. januar iværksat en ambitiøs indsats for at nedbringe antallet af ældre sager. Nu kan du følge med i, hvordan arbejdet skrider frem.

09. februar 2017

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring forenkler og forhøjer taksterne for sagsbehandlingen

Sagsbehandlingen i AES er finansieret ved, at arbejdsgiverne gennem forsikringsselskaberne betaler for sagsbehandlingen. AES forenkler nu takststrukturerne, og samtidig sættes taksterne op. Det betyder blandt andet, at AES får ekstra ressourcer til at afvikle gamle sager.

16. januar 2017

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring genoptager sager efter EU-dom

I september 2014 afgjorde EU-domstolen, at der ikke er forskel på, hvad mænd og kvinder skal have i erstatning for erhvervsevnetab, når erstatningen udbetales som et engangsbeløb. Indtil da havde mænd fået udbetalt mindre i engangsbeløb end kvinder. Det betyder, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring selv gentoptager en række sager på baggrund af dommen, og at en række øvrige sager kan genoptages efter henvendelse.

12. januar 2017

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring