Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Vis kun nyheder i denne kategori:

Ny bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2017

Beskæftigelsesministeriet har udsendt bekendtgørelse nr. 1275 af 28. oktober 2016 om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2017.

15. november 2016

Kategori: Tal og Love

Ny bekendtgørelse og teknisk vejledning om regulering fra 1. januar 2017

Ny bekendtgørelse og teknisk vejledning om regulering fra 1. januar 2017.

15. november 2016

Kategori: Tal og Love

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring iværksætter ambitiøs indsats for at afvikle gamle sager

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring iværksætter nu en ambitiøs indsats for at nedbringe antallet af gamle sager. For at sikre tilstrækkelige ressourcer til indsatsen tilpasses organisationen, og taksterne for sagsbehandlingen sættes op.

31. oktober 2016

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har ikke ændret praksis vedrørende veteraner

TV2 nyhederne bragte i 22-nyhederne torsdag den 8. september et indslag, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring blev kritiseret for at have ændret praksis på veteranområdet, så det er blevet sværere at få anerkendt sin sag.

09. september 2016

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ændret beregning af klagefrist pr. 1. juli 2016

Ankestyrelsen har opdateret sine hovedregler for beregning af klagefristen, når afgørelser er modtaget med almindelig post. Årsagen er, at Post Danmark har ændret sine leveringstider.

04. juli 2016

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny sygdom bliver optaget på fortegnelsen

Arbejdsskadestyrelsen optager depression efter exceptionelle belastninger under krigsdeltagelse på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Det sker på baggrund af en udredning om depression efter exceptionelle belastninger, som Erhvervssygdomsudvalget netop har behandlet.

30. juni 2016

Kategori: Tal og Love

Hotline om erhvervssygdomme som følge af epoxy og isocyanater

Har du spørgsmål om erhvervssygdomme relateret til udsættelse for epoxy eller isocyanater, kan du fra tirsdag den 5. juli 2016 ringe til Arbejdstilsynets Hotline på tlf. 70 12 12 88 og dernæst taste 1.

30. maj 2016

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Udtalelse fra Ombudsmanden

Ombudsmanden har den 26. maj 2016 udtalt sig om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider. Der er tale om en opfølgning på en udtalelse som Arbejdsskadestyrelsen og Beskæftigelsesministeriet afleverede i januar.

30. maj 2016

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdstilsynet får ansvaret for arbejdsskadekontor

Arbejdstilsynet overtager pr. 1. juli ansvaret for den del af Arbejdsskadestyrelsen, der har med udvikling og koordinering på arbejdsskadeområdet at gøre. Det medfører samtidig, at 15 ansatte flytter fra Arbejdsskadestyrelsen til Arbejdstilsynet, hvor der oprettes et særligt kontor for arbejdsskader.

26. april 2016

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdsskadestyrelsen bliver til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Folketinget har i dag vedtaget lovforslagene om etablering af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der får ansvar for de opgaver, som Arbejdsskadestyrelsen har i dag. ATP skal fra den 1. juli 2016 drive Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som bliver en selvejende institution med egen bestyrelse.

26. april 2016

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny redegørelse om udviklingen på erhvervssygdomsområdet i 2015

Arbejdsskadestyrelsen og Erhvervssygdomsudvalgets årsredegørelse for Erhvervssygdomsudvalgets arbejde i 2015 er nu offentliggjort.

15. april 2016

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny sats for honorering af tandlægeerklæringen pr. 1. april 2016

Satsen for honorering af tandlægeerklæringen bliver reguleret pr. 1. april 2016. Om regulering af satsen for...

23. marts 2016

Kategori: Tal og Love

Nye satser for honorering af lægeerklæringer pr. 1. april 2016

Satserne for honorering af lægeerklæringer bliver reguleret pr. 1. april 2016. Om regulering af satser for...

23. marts 2016

Kategori: Tal og Love

Nye satser pr. 1. april 2016 i lov om erstatning til besættelsestidens ofre

Satserne i lov om erstatning til besættelsestidens ofre bliver reguleret pr. 1. april 2016. Om regulering af renteydelser m.v....

22. marts 2016

Kategori: Tal og Love

Nu kan fuldmagtshaver også udsætte svarfristen via Se Sag

Siden begyndelsen af november 2015 har det være muligt for dig eller din partsrepræsentant (fuldmagtskode 31) at udsætte svarfristen via Se Sag.

07. marts 2016

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Erstatninger fortsætter frem til pensionen

Omkring 5.500 tilskadekomne, som tidligere har fået erstatning for tab af erhvervsevne frem til pensionsalderen, skal enten have deres erstatning forlænget eller have et ekstra engangsbeløb udbetalt.

26. februar 2016

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Nye satser for betaling af udgifter i 2016 og ny teknisk vejledning om at fastsætte årsløn i 2016

Vi har udsendt bekendtgørelse nr. 1911 af 21. december 2015 om betaling i 2016 af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen.

21. januar 2016

Kategori: Tal og Love

Godtgørelse til personer, der har været indirekte udsat for asbestfibre

Fra den 1. januar 2016 er der mulighed for at ansøge om godtgørelse, hvis man er ægtefælle/samlever, tidligere ægtefælle/samlever eller forælder til en person, der har været direkte erhvervsmæssigt udsat for asbestfibre.

14. januar 2016

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring