Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Vis kun nyheder i denne kategori:

Nye bekendtgørelser om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb

Arbejdsskadestyrelsen har udsendt 3 nye bekendtgørelser med kapitaliseringsfaktorer, efter at folkepensionsalderen er forhøjet fra 67 år til 68 år.

23. december 2015

Kategori: Tal og Love

Lovforslag: Overflytning af opgaver til ATP

Beskæftigelsesministeriet har i dag sendt to lovforslag om at overflytte opgaver fra Arbejdsskadestyrelsen til ATP i høring.

18. december 2015

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ask.dk har fået nyt udseende

I Arbejdsskadestyrelsen har vi de sidste måneder arbejdet med et nyt hjemmesidedesign og nyt indhold. Målet med de nye sider er at give den tilskadekomne et bedre overblik over forløbet i en...

08. december 2015

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny bekendtgørelse om satser pr. 1. januar 2016 og ny teknisk vejledning om regulering

Vi har udsendt bekendtgørelse om satser pr. 1. januar 2016 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

Vi har udsendt teknisk vejledning om regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2016.

02. december 2015

Kategori: Tal og Love

Ny vejledning om vurdering af senfølger ved bløddelsskader i private erstatningssager

Arbejdsskadestyrelsen har udarbejdet en kort vejledning, som beskriver hvilke momenter der indgår i vurderingen af, om der i konkrete private erstatningssager sager kan være tale om senfølger efter...

23. november 2015

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2016

Vi har udsendt bekendtgørelse nr. 1188 af 20. oktober 2015 om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2016.

28. oktober 2015

Kategori: Tal og Love

Arbejdsskadestatistik 2014 er udkommet

Årsstatistikken for 2014 forklarer baggrunden for nøgletallene for Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling og resultater.

07. oktober 2015

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Regeringen har besluttet at overdrage Arbejdsskadestyrelsens opgaver til ATP

Regeringen har besluttet at overdrage myndighedsansvaret for en række statslige opgaver, som Arbejdsskadestyrelsen varetager i dag, til ATP eller Udbetaling Danmark.

01. oktober 2015

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Udredninger om sygdomme efter udsættelse for kvartsstøv, kulstøv og mangan

Erhvervssygdomsudvalget drøftede på det principielle møde den 15. september 2015 tre forskellige udredninger om sammenhængen mellem arbejdsmæssig udsættelse for henholdsvis kvartsstøv, kulstøv og mangan og udviklingen af forskellige sygdomme.

30. september 2015

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny sats for honorering af tandlægeerklæringen pr. 1. oktober 2015

Satsen for honorering af tandlægeerklæringen er reguleret pr. 1. oktober 2015. Om regulering af satsen...

17. september 2015

Kategori: Tal og Love

Ny vejledning om årsløn

Den nye vejledning om fastsættelse af årsløn beskriver mere uddybende, hvordan Arbejdsskadestyrelsen fastsætter årsløn, når indtægten før arbejdsskaden har været påvirket af sygdom eller ledighed. Den nye udgave indeholder også et kapitel, der nærmere beskriver, hvilken periode og hvilket oplysningsgrundlag styrelsen bruger ved fastsættelsen af årslønnen.

10. september 2015

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdsskadestyrelsen udbetaler ekstraordinær hædersgave

I anledning af 70-årsdagen for befrielsen den 5. maj 2015 har Folketinget på regeringens initiativ besluttet, at der skal udbetales en ekstraordinær hædersgave på 10.000 kroner. Borgere, der var berettiget til den almindelige eller den forhøjede hædersgave (§ 22a tillæg) per 30. april 2015 vil modtage den ekstraordinære hædersgave.

22. maj 2015

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling er markant forbedret, viser ny undersøgelse fra Kammeradvokaten

Arbejdsskadestyrelsen har netop modtaget Kammeradvokatens opfølgende undersøgelse af styrelsens sagsbehandling. Kammeradvokatens undersøgelse viser, at styrelsens initiativer har været meget effektive og...

07. maj 2015

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny redegørelse om udviklingen på erhvervssygdomsområdet i 2014

Ny redegørelse om udviklingen på erhvervssygdomsområdet i 2014 Den årlige redegørelse til Folketingets Beskæftigelsesudvalg viser blandt andet, at der fortsat...

06. maj 2015

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdsskadestatistik 2013 er udkommet

I 2013 modtog Arbejdsskadestyrelsen godt 59.000 sager – det højeste siden 2008. Det er knap 2.000 flere sager end i 2012. Denne stigning skyldes hovedsagelig flere anmeldte ulykker, men også antallet af anmeldte sager om erhvervssygdomme...

17. april 2015

Kategori: Tal og Love

Ny sats for honorering af tandlægeerklæringen pr. 1. april 2015

Satsen for honorering af tandlægeerklæringen er reguleret pr. 1. april 2015. Om regulering af satsen for...

14. april 2015

Kategori: Tal og Love

Nye satser for honorering af lægeerklæringer pr. 1. april 2015

Satserne for honorering af lægeerklæringer er reguleret pr. 1. april 2015. Om regulering af satser for...

14. april 2015

Kategori: Tal og Love

Nye satser pr. 1. april 2015 i lov om erstatning til besættelsestidens ofre

Satserne i lov om erstatning til besættelsestidens ofre er blevet reguleret pr. 1. april 2015. Om regulering...

14. april 2015

Kategori: Tal og Love

Arbejdsskadestyrelsens praksis for anerkendelse af psykiske sygdomme uændret

Erhvervssygdomsudvalget drøftede på det principielle møde i udvalget den 10. marts 2015 en undersøgelse af risikoen for depression ved udsættelse for mobning i arbejdslivet på baggrund af slutrapporten fra...

27. marts 2015

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Opfølgning på Kammeradvokatens undersøgelse af Arbejdsskadestyrelsen

Kammeradvokaten undersøgte i sommeren 2014 Arbejdsskadestyrelsens behandling af sager om erhvervsevnetab. Som opfølgning har Arbejdsskadestyrelsen nu bedt Kammeradvokaten undersøge, om de initiativer, som Arbejdsskadestyrelsen har iværksat, har den ønskede effekt på sagsbehandlingen.

20. marts 2015

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdsskadestyrelsen afholder temaarrangementer

I juni 2014 fandt Kammeradvokaten en række fejl i Arbejdsskadestyrelsens behandling af sager om tab af erhvervsevne. Arbejdsskadestyrelsen har derfor igangsat en række initiativer, der skal forbedre kvaliteten af de...

06. marts 2015

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Nye, kønsneutrale kapitaliseringsfaktorer

EU-domstolen fastslår, at man skal anvende såkaldte kønsneutrale faktorer, når man udbetaler erstatninger for erhvervsevnetab som et engangsbeløb. Arbejdsskadestyrelsen indfører derfor nu et kønsneutralt princip.

25. februar 2015

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ændring af personskadebegrebet ved arbejdsulykker

Selv om du kommer til skade på arbejdet, er det ikke sikkert, at skaden kan anerkendes som en arbejdsulykke Hvis en ulykke på arbejdet medfører mindre, forbigående skader, kan ulykken kun anerkendes som...

23. februar 2015

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny vejledning om erhvervssygdomme og ændringer på fortegnelserne fra 1. februar 2015

Ny vejledning om erhvervssygdomme og ændringer på fortegnelserne fra 1. februar 2015 10. udgave af vejledningen om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 er nu udkommet. Vejledningen beskriver, hvad...

02. februar 2015

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Sagsbehandlingstiden i Arbejdsskadestyrelsen

Sagsbehandlingstiden i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen har i sommeren 2014 i værksat en handlingsplan, der skal forbedre kvaliteten i vores afgørelser. Initiativerne betyder, at det...

02. februar 2015

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdsskadestyrelsen optager to nye årsager til kræftsygdomme på fortegnelsen over erhvervssygdomme

Efter drøftelser i Erhvervssygdomsudvalget optager Arbejdsskadestyrelsen to nye årsager til kræftsygdomme på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Det drejer sig om trikloretylen (TRI) som ny...

22. januar 2015

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Nye satser for betaling af udgifter i 2015 og ny teknisk vejledning om at fastsætte årsløn i 2015

Vi har udsendt bekendtgørelse nr. 1 af 6. januar 2015 om betaling i 2015 af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen.

16. januar 2015

Kategori: Tal og Love