Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Vis kun nyheder i denne kategori:

Ny praksis for fastsættelse af mén ved allergi for udbredt forekommende stoffer

Arbejdsskadestyrelsen har netop udsendt praksis 2014-03 om fastsættelse af mén ved allergi for udbredt forekommende stoffer efter méntabellens punkt G.1.3. Den nye praksis handler om, hvilke allergier, der kan...

19. marts 2015

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2015

Vi har udsendt bekendtgørelse nr. 1275 af 4. december 2014 om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2015 efter lov om arbejdsskadesikring for ulykker indtrådt og for erhvervssygdomme anmeldt den...

30. december 2014

Kategori: Tal og Love

Ny ændringsbekendtgørelse om satser pr. 1. januar 2015 og ny teknisk vejledning om regulering

Vi har udsendt bekendtgørelse nr. 1581 af 23. december 2014, der ændrer bekendtgørelse nr. 1114 af 10. oktober 2014 om satser pr. 1. januar 2015 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af...

30. december 2014

Kategori: Tal og Love

Arbejdsskadestyrelsen strammer op om IT-sikkerheden

Rigsrevisionen har udarbejdet en redegørelse om 8 statsinstitutioners behandling af fortrolige data om personer og virksomheder.

17. november 2014

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Praksis for anerkendelse af hudkræft efter udsættelse for sollys

Erhvervssygdomsudvalget har præciseret, hvilke fomer for hudkræft, der er omfattet af erhvervssygdomsfortegnelsen og defineret kravene til anerkendelse.

31. oktober 2014

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Supporten lukket fredag

Arbejdsskadestyrelsens IT-Support har lukket for telefonen i dag fredag den 10. oktober 2014.

10. oktober 2014

Kategori:

Ny direktør for Arbejdsskadestyrelsen

Merete Agergaard er udnævnt til ny direktør for Arbejdsskadestyrelsen

18. september 2014

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny sats for honorering af tandlægeerklæringen pr. 1. oktober 2014

Satsen for honorering af tandlægeerklæringen bliver reguleret pr. 1. oktober 2014.

18. september 2014

Kategori: Tal og Love

Konstitueret direktør for Arbejdsskadestyrelsen

Merete Agergaard konstitueres som direktør for Arbejdsskadestyrelsen

27. juni 2014

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Kammeradvokatens undersøgelse af Arbejdsskadestyrelsen

Kammeradvokaten har nu afleveret sin undersøgelse af sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen

25. juni 2014

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdsskadestyrelsens IT-system PROASK lukkes ned

På baggrund af en konsulentrapport og efter indstilling fra en enig tværministeriel styregruppe er det endeligt besluttet, at PROASK lukkes ned. Beslutningen om at lukke systemet vil ikke få konsekvenser for tilskadekomne, der får behandlet deres sag i Arbejdsskadestyrelsen

27. maj 2014

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny redegørelse om udviklingen på erhvervssygdomsområdet

Den årlige redegørelse til Folketingets Beskæftigelsesudvalg viser blandt andet, at der fortsat anerkendes væsentligt flere erhvervssygdomme end tidligere. Dette var et af formålene med arbejdsskadereformen, der trådte i kraft i 2005. Erhvervssygdomsudvalget har i 2013 drøftet en række emner, som i sin helhed kan læses i redegørelsen.

05. maj 2014

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Vejledning om fastsættelse af årsløn


29. april 2014

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ændret praksis i sager om brystkræft og natarbejde

Arbejdsskadestyrelsens Erhvervssygdomsudvalg har på sit seneste møde i december drøftet sammenhængen mellem brystkræft og natarbejde på baggrund af en videnskabelig udredning fra maj måned.

28. april 2014

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Fastsættelse af årsløn ved opsparing til efterløn

En højesteretsdom fra 22. august 2013 om erstatning for mistet efterlønspræmie efter erstatningsansvarsloven, har også betydning for tilskadekomne omfattet af arbejdsskadeloven.

02. april 2014

Kategori: Tal og Love

Forskningsrapport: Begrænset sammenhæng mellem hjertesygdom og svejsning

Arbejdsskadestyrelsens Erhvervssygdomsudvalg har konkluderet, at der ikke er grundlag for at optage iskæmisk hjertesygdom på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Samtidig fortsatte udvalget drøftelserne om pladecellekræft i næse og bihuler.

01. april 2014

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Nye satser pr. 1. april 2014 i lov om erstatning til besættelsestidens ofre

Satserne i lov om erstatning til besættelsestidens ofre bliver reguleret pr. 1. april 2014.

25. marts 2014

Kategori: Tal og Love

Nye satser for honorering af lægeerklæringer pr. 1. april 2014

Satserne for honorering af lægeerklæringer bliver reguleret pr. 1. april 2014.

25. marts 2014

Kategori: Tal og Love

Om satsen for honorering af tandlægeerklæringen pr. 1. april 2014

Satsen for honorering af tandlægeerklæringen er uændret pr. 1. april 2014.

25. marts 2014

Kategori: Tal og Love

Vedtagelse af særordning sætter skub i sagsbehandling

Med vedtagelsen af særordningen for veteraner (L104) sætter Arbejdsskadestyrelsen nu kræfterne ind på at få skabt afklaring for de veteraner, der har ventet på en afgørelse i deres sag.

25. marts 2014

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Fra ord til handling – opfølgning på redegørelse

Som en opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse, har syv konkrete handlinger allerede nu båret frugt. For nylig modtog beskæftigelsesministeren en status på, hvordan arbejdet skrider frem

14. marts 2014

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Grønlandske borgere kan nu se deres arbejdsskadesag på nettet

Som den første myndighed i Grønland, kan Center for Arbejdsskader tilbyde en digital tjeneste ”Se Sag”, som giver borgere mulighed for at følge deres sager i en grønlandsk version.

10. marts 2014

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Bedre overblik over danske regler for udenlandske virksomheder

Erhvervsstyrelsen åbner en ny service for udenlandske virksomheder, som vejleder i alle relevante love og regler samlet ét sted. Den nye service består af en hjemmeside og en hotline, hvor virksomheder kan ringe eller skrive ind.

04. februar 2014

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny praksis for kirtelcellekræft i næse og bihuler

Forskningen viser, at der er forskel på mængden af træstøv, som man skal have været udsat for på arbejdet, før man har risiko for at udvikle kirtelcellekræft eller pladecellekræft i næse og bihuler.

31. januar 2014

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Nye satser for betaling af udgifter i 2014 og ny teknisk vejledning om at fastsætte årsløn i 2014

Vi har udsendt ny bekendtgørelse om betaling i 2014 af udgifter til transport mv. i forbindelse med lægebehandling.

Vi har udsendt ny teknisk vejledning om at fastsætte årsløn for skader sket i 2014.

24. januar 2014

Kategori: Tal og Love

Konsulentrapport påviser alvorlige fejl ved Arbejdsskadestyrelsens IT-system PROASK

En foreløbig rapport fra Deloitte konkluderer, at der er alvorlige problemer med udviklingen af et sagsbehandlingssystem i Arbejdsskadestyrelsen kaldet PROASK. Rapporten anbefaler, at systemet lukkes ned. En mulig beslutning om at lukke systemet vil ikke få konsekvenser for tilskadekomne, der får behandlet deres sag i Arbejdsskadestyrelsen.

23. januar 2014

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Flere fiskere og fangere sikrer sig selv

Center for Arbejdsskader i Nuuk oplyser, at der er sket en stigning i antallet af arbejdsskadeforsikrede fiskere og fangere. Stigningen er fra 2012 til 2013 på 17% for de selvstændige og 39% flere har tegnet en forsikring for deres medarbejdere.

15. januar 2014

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Hver fjerde private erstatningssag handler om piskesmæld

I løbet af 2012 vurderede Arbejdsskadestyrelsens Center for Private Erstatningssager i alt 4.776 erstatningssager, hvor godt hver fjerde sag handlede om piskesmæld eller piskesmældslignende skader.

14. januar 2014

Kategori: Tal og Love

Arbejdsskadestyrelsen har ændret sin organisation

Arbejdsskadestyrelsen har i løbet af 2013 arbejdet med at styrke kvaliteten og effektiviteten i sagsbehandlingen. Dette arbejde har ført til en ny organisering af sagsbehandlingen fra 1. januar 2014.

06. januar 2014

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring