Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Vis kun nyheder i denne kategori:

Ny vejledning om fastsættelse af årsløn

Arbejdsskadestyrelsen har udsendt en ny udgave af vejledningen om fastsættelse af årsløn. Det er 5. udgave af vejledningen, der som noget helt nyt har et 5. kapitel, der indeholder en uddybende...

29. april 2014

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Rapport fra arbejdsgruppen om modernisering af arbejdsskadeområdet

Beskæftigelsesministeren nedsatte i oktober 2012 en arbejdsgruppe om modernisering af arbejdsskadeområdet. Arbejdsgruppen fik til opgave at fremlægge konkrete forslag til en fremtidig indretning af arbejdsskadesystemet med vægt på, at systemet...

09. december 2013

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdsskadestyrelsen tager kritikken alvorligt

Arbejdsskadestyrelsen har afleveret en redegørelse til beskæftigelsesministeren vedrørende de seneste ugers kritik af styrelsens administration af arbejdsskadeområdet.

07. november 2013

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ændringer på erhvervssygdomsfortegnelsen

Efter drøftelser i Erhvervssygdomsudvalget er der foretaget ændringer på Arbejdsskadestyrelsens erhvervssygdomsfortegnelser. Fra 1. november 2013 gælder der derfor en ny fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 og en ny fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005.

06. november 2013

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Status på Arbejdsskadestyrelsens behandling af sager om veteraner

Arbejdsskadestyrelsen behandler i øjeblikket cirka 300 sager om psykiske erhvervssygdomme hos veteraner, som skal revurderes i lyset af den nye praksis for PTSD. Styrelsen skrev før sommerferien til alle veteraner, som tidligere har fået afvist en psykisk erhvervssygdomssag.

04. november 2013

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2014

Vi har udsendt bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2014 efter lov om arbejdsskadesikring for ulykker indtrådt og for erhvervssygdomme anmeldt den 1. januar 2011 eller senere.

30. oktober 2013

Kategori: Tal og Love

Ny bekendtgørelse om satser pr. 1. januar 2014 og ny teknisk vejledning om regulering

Vi har udsendt bekendtgørelse om satser pr. 1. januar 2014 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

Vi har udsendt teknisk vejledning om regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2014.

30. oktober 2013

Kategori: Tal og Love

Arbejdsskadestyrelsen er udkommet med Arbejdsskadestatistik 2012

I 2012 modtog Arbejdsskadestyrelsen godt 57.000 sager. Det er knap 2.900 flere sager end i 2011. Stigningen i antallet af sager skyldes hovedsagelig flere anmeldte sager om erhvervssygdomme. Derimod er antallet af anmeldte ulykker det laveste antal siden 2006

02. oktober 2013

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny sats for honorering af tandlægeerklæringen pr. 1. oktober 2013

Satsen for honorering af tandlægeerklæringen er blevet reguleret pr. 1. oktober 2013.

02. oktober 2013

Kategori: Tal og Love

Ny praksis for nikkeleksem

Forskningen viser, at nikkeleksem også kan opstå efter en kortvarig erhvervsmæssig udsættelse. Det blev Arbejdsskadestyrelsen og Erhvervssygdomsudvalget enige om på et møde i september 2013. Hidtil har der været et krav om en udsættelse for nikkel i mange år, før nikkeleksem kunne anerkendes.

30. september 2013

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Lungekræft efter asbestudsættelse

En ny udredning om asbest og lungekræft blev drøftet på et møde i Erhvervssygdomsudvalget i september 2013. Udredningen viser, at der fortsat er medicinsk dokumentation for, at lungekræft opstår efter asbestudsættelse.

27. september 2013

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Brystkræft efter natarbejde

Udredningen om brystkræft efter natarbejde, som blev drøftet i Erhvervssygdomsudvalget tidligere på året, var også til drøftelse på Erhvervssygdomsudvalgets møde i september 2013.

27. september 2013

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Depression efter exceptionelle belastninger

En udredningsrapport om depression efter udsættelse for exceptionelle belastninger indeholder helt nye forskningsmæssige resultater, der især får betydning for personer, som har været udsendt af forsvaret.

22. august 2013

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny praksis i sager om KOL/kronisk bronkitis

Ankestyrelsen har netop udsendt principafgørelse 92-13 om lungekræft og fradrag for tobaksforbrug. Principafgørelsen medfører en ændring af Arbejdsskadestyrelsens praksis vedrørende KOL/kronisk bronkitis.

04. juli 2013

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny vejledning om erhvervssygdomme

9. udgave af vejledningen om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 er nu udkommet.

03. juli 2013

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny viden om stoffet PCB

Udsættelse for høje koncentrationer af stoffet PCB på arbejdet kan forårsage lever- og galdevejskræft, og PCB i høje koncentrationer kan forårsage modermærkekræft og hudsygdommen klorakne. Det viser en ny udredning.

27. juni 2013

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny viden om PTSD

Arbejdsskadestyrelsen har modtaget en videnskabelig udredning om sygdommen PTSD, som giver os ny viden om PTSD. Det nye lægefaglige grundlag, som udredningen har tilvejebragt, vil nu medføre ændringer i Arbejdsskadestyrelsens praksis. Det vurderede et flertal i Erhvervssygdomsudvalget på et principielt møde i juni 2013.

21. juni 2013

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ændringer til satser for betaling af udgifter til transport i 2013

Arbejdsskadestyrelsen har udsendt en ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om betaling i 2013 af udgifter til transport mv. i forbindelse med lægebehandling.

Der er alene foretaget ændringer af satserne for overnatning på hotel.

21. maj 2013

Kategori: Tal og Love

Om satser pr. 1. april 2013 i lov om erstatning til besættelsestidens ofre

Der sker ikke regulering af satser pr. 1. april 2013 i lov om erstatning til besættelsestidens ofre.

17. maj 2013

Kategori: Tal og Love

Ny sats for honorering af tandlægeerklæringen pr. 1. april 2013

Satsen for honorering af tandlægeerklæringen er blevet reguleret pr. 1. april 2013.

16. maj 2013

Kategori: Tal og Love

Nye satser for honorering af lægeerklæringer pr. 1. april 2013

Satserne for honorering af lægeerklæringer er blevet reguleret pr. 1. april 2013.

16. maj 2013

Kategori: Tal og Love

Ny viden om brystkræft og natarbejde

Ny viden viser, at brystkræft efter natarbejde fortsat ikke kan optages på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Den nye viden viser også, at der er brug for mere forskning på området for at kunne påvise en...

06. maj 2013

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny ordning for veteraner

Forsvarsministeren og Beskæftigelsesministeren har givet tilsagn om, at der etableres en ordning for veteraner, hvor der ikke stilles krav om, at dokumentation for symptomdebut vedrørende PTSD i...

24. april 2013

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Redegørelse om brandfolk og den mulige kræftrisiko ved arbejdet

Offentliggørelse af redegørelse om mulig kræftrisiko ved arbejdet som brandmand.

24. april 2013

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny redegørelse om udviklingen på erhvervssygdomsområdet

Arbejdsskadestyrelsens og Erhvervssygdomsudvalgets årsredegørelse for 2012 til Folketingets Beskæftigelsesudvalg er nu tilgængelig her på hjemmesiden. Læs hele...

08. april 2013

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdsskader ved børnepasning under lockout

Den nuværende lockout af skolelærere betyder, at flere ansatte vil tage deres børn med på arbejdspladsen. Derfor har Arbejdsskadestyrelsen valgt kort at beskrive, hvad der generelt gælder for skader, der måtte ske i forbindelse med børnepasning på arbejdspladsen.

04. april 2013

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Er du tilmeldt e-boks?

Hvis du har tilføjet offentlige myndigheder til din e-boks, modtager du også Arbejdsskadestyrelsens breve elektronisk. Hvis du er...

14. marts 2013

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Nyt notat styrker sagsbehandlingen på det psykiske område

Arbejdsskadestyrelsen har gennemgået 583 psykiske arbejdsskader, der har været forelagt Erhvervssygdomsudvalget i perioden fra 2005 til 2011. Gennemgangen danner baggrund for et notat, der beskriver Erhvervssygdomsudvalgets nuværende praksis på det psykiske område.

29. januar 2013

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Praksis om udsættelse for vold er uændret

I de seneste dage har der i medierne været omtalt en sag om en dement persons vold mod en ansat. Arbejdsskadestyrelsen vil i den forbindelse understrege, at der ikke er ændret ved praksis for arbejdsskadeerstatning efter vold...

25. januar 2013

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

ASK.dk nomineret til Bedst På Nettet 2012

Med den højeste samlede score blandt deltagerne og fem netkroner er Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside i spil til at vinde prisen som ”Bedst På Nettet 2012”

17. januar 2013

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Nye satser for betaling af udgifter til transport mv. i forbindelse med lægebehandling i 2013

Arbejdsskadestyrelsen har udsendt ny bekendtgørelse om betaling i 2013 af udgifter til transport mv. i forbindelse med lægebehandling.

08. januar 2013

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring