Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Vis kun nyheder i denne kategori:

Arbejdsskadestyrelsen kan nu udstede bøder

Folketinget har netop vedtaget en ny lov om bødestraf ved overtrædelse af arbejdsskadesikringsloven. Det betyder, at Arbejdsskadestyrelsen pr. 1. juli 2012 får mulighed for at udstede bøder til virksomheder, som ikke...

02. september 2014

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Redegørelse for behandlingen af sager særligt om opløsningsmiddelforgiftning (styren)

Arbejdsskadestyrelsen har udarbejdet et notat, der redegør for behandlingen af sager, særligt om opløsningsmiddelforgiftning, som følge af udsættelse for styren blandt andet på virksomheden LM Wind Power.

21. december 2012

Kategori:

Ny praksis for udstedelse af administrative bøder til arbejdsgivere

Arbejdsskadestyrelsen har netop udsendt praksis 2012-02 og 2012-03 om udstedelse af administrative bøder til arbejdsgivere, som overtræder arbejdsskadesikringsloven. Den nye praksis handler om, hvornår...

15. december 2012

Kategori:

Praksis om arbejdsskadesikring og beskyttet beskæftigelse

Arbejdsskadestyrelsen har netop udsendt praksis 2012-01 om Arbejdsskadesikring for personer i beskyttet beskæftigelse. Den nye praksis handler om, hvorvidt personer, der er i beskyttet beskæftigelse efter servicelovens regler i § 103 og § 104, er sikret efter arbejdsskadelovens regler.

10. december 2012

Kategori:

Betaling for at opgøre erstatning i arbejdsskadesager

Arbejdsskadestyrelsen opkræver med virkning fra 1. juli 2012 betaling for at opgøre værdien af erstatningen i en arbejdsskadesag, når der skal opgøres et krav på erstatning (differencekrav) efter erstatningsansvarsloven.

28. november 2012

Kategori:

Information til brandmænd om regler og anmeldelse (herunder fra efterladte)

På baggrund af den seneste tids debat om brandmænd og risikoen for kræft i forbindelse med deres arbejde, informerer Arbejdsskadestyrelsen her om de regler, der kan være særligt relevante i forbindelse med netop anmeldelse af arbejdsskader fra brandfolk og deres efterladte.

26. november 2012

Kategori:

Flere kræftsygdomme på erhvervssygdomsfortegnelsen

Efter det seneste møde i Erhvervssygdomsudvalget optager Arbejdsskadestyrelsen to nye kræftsygdomme på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Det drejer sig om leukæmi som følge af udsættelse for formaldehyd og lungekræft som følge af udsættelse...

12. november 2012

Kategori:

Ny bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2013

Vi har udsendt bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2013 efter lov om arbejdsskadesikring for ulykker indtrådt og for erhvervssygdomme anmeldt den 1. januar 2011 eller senere.

06. november 2012

Kategori: Tal og Love

Ny bekendtgørelse om satser pr. 1. januar 2013 og ny teknisk vejledning om regulering

Vi har udsendt bekendtgørelse om satser pr. 1. januar 2013 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

Vi har udsendt teknisk vejledning om regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2013.

06. november 2012

Kategori: Tal og Love

Ny direktør i Arbejdsskadestyrelsen

Cand.jur. Anne-Marie Vægter Rasmussen er udnævnt til ny direktør i Arbejdsskadestyrelsen. Hun tiltræder stillingen den 1. november 2012 og afløser Anne Lind Madsen, der går på pension.

09. oktober 2012

Kategori:

Telefonlukning onsdag

Arbejdsskadestyrelsen holder lukket for personlig og telefonisk henvendelse onsdag den 26. september. Vi har åbent igen torsdag den 27. september fra klokken 9.00.

25. september 2012

Kategori:

Flere konkrete sager fra Erhvervssygdomsudvalget

I oktober sidste år offentliggjorde Arbejdsskadestyrelsen de første resuméer af konkrete sager fra Erhvervssygdomsudvalget på styrelsens hjemmeside. Nu er der tilføjet yderligere 10 beskrivelser af konkrete...

31. juli 2012

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny vejledning og bekendtgørelser

Arbejdsskadestyrelsen har med virkning fra 1. juli 2012 udstedt to nye bekendtgørelser om sygdomme, der kan anerkendes som erhvervssygdomme. Bekendtgørelserne gælder for sygdomme anmeldt før og efter 1. januar 2005. Samtidig er...

02. juli 2012

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Minister vil have flere erhvervssygdomme anmeldt

Hvert år bliver op mod 2.000 sager om mulig erhvervssygdom ikke anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen af landets læger og tandlæger. Det betyder, at de tilskadekomne ikke får den erstatning, som de har krav på, hvis deres sag kunne anerkendes som...

29. juni 2012

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Nytænkning hjælper mennesker med arbejdsskader

Hurtig afklaring af en kompliceret situation, økonomisk overblik og motivation for den arbejdsskadede til at komme videre med sit liv. Det er ifølge en netop offentliggjort SFI-evaluering nogle de konkrete gevinster, når...

27. juni 2012

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Elever fra Arbejdsskadestyrelsen vinder HK’s fagprøvepris

En check på 15.000 kroner og faglig selvtillid er resultatet af en vellykket fagprøve for to kontorelever fra Arbejdsskadestyrelsen. Onsdag eftermiddag modtog Paw Madvig og Kristian Hesseldahl som de første HK/Stat’s fagprøvepris 2012.

13. juni 2012

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Elever fra Arbejdsskadestyrelsen vinder HK's fagprøvepris

En check på 15.000 kroner og faglig selvtillid er resultatet af en vellykket fagprøve for to kontorelever fra Arbejdsskadestyrelsen. Onsdag eftermiddag modtog Paw Madvig og Kristian Hesseldahl som de første HK/Stat’s...

11. juni 2012

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Forstrækninger topper listen over arbejdsulykker

Forstrækninger er den absolutte topscorer over de ulykker, som hvert år bliver anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen. Og det gælder for alle brancher. Det viser Arbejdsskadestatistik 2011, som Arbejdsskadestyrelsen netop har...

06. juni 2012

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Skulderskader kan genoptages

Tidligere afviste sager om skulderskader kan genoptages og flere vil fremover blive anerkendt. Det er resultatet af, at Arbejdsskadestyrelsen og Erhvervssygdomsudvalget har udvidet erhvervssygdomsfortegnelsens punkt om skuldersygdommen...

04. juni 2012

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Knap 200 udtalelser i sager om voldsofre

Arbejdsskadestyrelsens Center for private erstatningssager kom i 2011 med udtalelse i 192 voldsoffersager. Det fremgår af den netop offentliggjorte statistik over centrets sagsbehandling i 2011. Centret er en uvildig myndighed, og...

29. maj 2012

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ændringer til satser for betaling af udgifter til transport i 2012

Arbejdsskadestyrelsen har udsendt en ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse for 2012 om betaling af udgifter til transport mv. i forbindelse med lægebehandling.

Der er alene foretaget ændringer af satserne for overnatning på hotel.

14. maj 2012

Kategori: Tal og Love

Ny teknisk vejledning om at fastsætte årsløn for skader sket i 2012

Arbejdsskadestyrelsen har udsendt en ny teknisk vejledning om at fastsætte årsløn for skader sket i 2012.

14. maj 2012

Kategori: Tal og Love

Klik ind, skriv og send – nye onlineblanketter er nemme at bruge

Fem nye onlineblanketter fra Arbejdsskadestyrelsen letter papirarbejdet for de tilskadekomne og gavner samtidig sagsbehandlingen. Styrelsen har netop gjort fem af sine mest brugte blanketter tilgængelige på styrelsens hjemmeside....

26. april 2012

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Styrelsen har styr på sit arbejdsmiljø

Arbejdsskadestyrelsen er netop blevet arbejdsmiljøcertificeret uden forbehold og har derfor fået en grøn kronesmiley fra Arbejdstilsynet. ”Vi er både glade for og stolte over, at vi med...

16. april 2012

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Læs nye resuméer af konkrete arbejdsskadesager

I oktober sidste år offentliggjorde Arbejdsskadestyrelsen de første resuméer af konkrete sager fra Erhvervssygdomsudvalget på styrelsens hjemmeside. Nu er der tilføjet yderligere 10 beskrivelser af konkrete...

10. april 2012

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Udviklingen på erhvervssygdomsområdet i 2011

Arbejdsskadestyrelsens og Erhvervssygdomsudvalgets årsredegørelse for 2011 til Folketingets Beskæftigelsesudvalg er nu tilgængelig her på hjemmesiden.

19. marts 2012

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Nye satser pr. 1. april 2012 i lov om erstatning til besættelsestidens ofre

Satserne i lov om erstatning til besættelsestidens ofre bliver reguleret pr. 1. april 2012.

15. marts 2012

Kategori: Tal og Love

Ny sats for honorering af tandlægeerklæringen pr. 1. april 2012

Satsen for honorering af tandlægeerklæringen bliver reguleret pr. 1. april 2012.

15. marts 2012

Kategori: Tal og Love

Nye satser for honorering af lægeerklæringer pr. 1. april 2012

Satserne for honorering af lægeerklæringer bliver reguleret pr. 1. april 2012.

15. marts 2012

Kategori: Tal og Love

Ingen sammenhæng mellem lyskebrok og fysisk arbejde

En ny gennemgang af dansk og international litteratur viser, at der ikke er bevis for en sammenhæng mellem udviklingen af lyskebrok og de fysiske påvirkninger, eksempelvis tunge løft, hurtige løft eller stående arbejde, som man kan være...

29. februar 2012

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Nye bekendtgørelser om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb

Tilbagetrækningsreformen har forhøjet folkepensionsalderen i Danmark for personer født i perioden 1. januar 1954 til 30. juni 1960. Vi har derfor udsendt to nye bekendtgørelser om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb. Bekendtgørelserne indeholder kapitaliseringsfaktorer, der tager højde for de nye folkepensionsaldre.

16. januar 2012

Kategori: Tal og Love

Nye satser for betaling af udgifter til transport mv. i forbindelse med lægebehandling i 2012

Vi har udsendt ny bekendtgørelse for 2012 om betaling af udgifter til transport mv. i forbindelse med lægebehandling.

16. januar 2012

Kategori: Tal og Love

Erstatninger fortsætter frem til pensionen

Omkring 1.500 tilskadekomne, som tidligere har fået erstatning for tab af erhvervsevne frem til pensionsalderen, skal på grund af forhøjet pensionsalder enten have deres erstatning forlænget eller have et ekstra...

10. januar 2012

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny vejledende méntabel

Arbejdsskadestyrelsen har netop udsendt en ny udgave af den vejledende méntabel, der trådte i kraft 1. januar 2012. Ændringerne i méntabellen samler op på de senere års praksis og forbedrede behandlingsteknikker, hvilket gør tabellen mere anvendelig og samtidig styrker retssikkerheden.

02. januar 2012

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring