Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Vis kun nyheder i denne kategori:

Lovforslag sendt i høring

Arbejdsskadestyrelsen har sendt et forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i ekstern høring. Hovedelementet i lovforslaget er en ophævelse af den lange forældelsesfrist i sager, der er forældet før 1. januar 2008....

22. december 2011

Kategori: Tal og Love

Historiske dokumenter forlader Arbejdsskadestyrelsen

Flere tusinde arbejdsskadesager og historiske dokumenter tilbage fra 1. Verdens krig skifter i dag hjem fra Arbejdsskadestyrelsens arkiv til Statens Arkiver.

16. december 2011

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Nye rapporter om computerarbejde ændrer ikke praksis

Nye rapporter viser, at computerarbejde med mus og tastatur ikke giver langvarige eller kroniske smerter. Derfor er der ikke på den baggrund anledning til at ændre på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Der bliver heller ikke...

15. december 2011

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Samarbejde mellem Arbejdsskadestyrelsen og Tryg sparer tid, papir og penge

En årlig besparelse på fire tons papir og mellem en halv og en hel million kroner. Det er nogle af de tydelige gevinster ved en ny digital løsning, som Arbejdsskadestyrelsen har videreudviklet og tilpasset i samarbejde med Tryg Forsikring A/S.

14. december 2011

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny teknisk vejledning om regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2012

Vi har udsendt ny teknisk vejledning om regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2012

12. december 2011

Kategori: Tal og Love

Nye satser pr. 1. januar 2012 på arbejdsskadeområdet i Grønland

Vi har udsendt bekendtgørelse nr. 1106 af 30. november 2011 om satser pr. 1. januar 2012 i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

07. december 2011

Kategori: Tal og Love

Ny bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2012

Vi har udsendt ny bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2012.

03. december 2011

Kategori: Tal og Love

Nye satser pr. 1. januar 2012 på arbejdsskadeområdet

Vi har udsendt bekendtgørelse om satser pr. 1. januar 2012 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

03. december 2011

Kategori: Tal og Love

Redegørelse om det kemiske arbejdsmiljø på Collstrop

Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet har udarbejdet en fælles redegørelse for håndtering af det kemiske arbejdsmiljø på Collstrops 12 fabrikker. Redegørelsen er sendt til Folketingets...

21. november 2011

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Læs om konkrete arbejdsskadesager

Arbejdsskadestyrelsen har besluttet fremover at offentliggøre resuméer af konkrete sager fra Erhvervssygdomsudvalget på styrelsens hjemmeside frem for i den årlige redegørelse til Folketingets...

13. oktober 2011

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Korrektion af artikel

Avisen.dk bringer i dag en artikel omkring Arbejdsskadestyrelsens behandling af sager om psykisk sygdom hos veteraner fra Balkankrigen, specifikt PTSD. Det er ikke korrekt, når Avisen.dk skriver, at Arbejdsskadestyrelsen er striks i...

26. september 2011

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Fortsat fokus på sygdomme i muskler og skelet

Rapport om sygdomme i bevægeapparatet efter fysisk tungt arbejde giver ikke anledning til ændringer på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Til gengæld kan der være behov for at se nærmere på minimumskravene til belastningerne i arbejdet.

21. september 2011

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Nyt punkt i méntabellen træder i kraft 1. august

Arbejdsskadestyrelsen udsendte den 29. juni 2011 en nyhed om, at svære psykiske skader fremover kan udløse en højere erstatning for mén til den tilskadekomne. Det er nu besluttet, at det nye punkt i...

06. juli 2011

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Sådan behandler styrelsen elektroniske optagelser

Arbejdsskadestyrelsen har netop udsendt Arbejdsskadestyrelsens Praksis nr. 2011-02 om håndtering af skjulte optagelser. Vi har desuden lagt et kort notat om samme emne på vores hjemmeside.

04. juli 2011

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Mere i erstatning for psykiske mén

Fremover kan svære psykiske skader udløse en højere erstatning for mén til den tilskadekomne. Det sker, når der i løbet af 2. halvår af 2011 bliver indført et nyt punkt i Arbejdsskadestyrelsens vejledende méntabel. Det nye punkt i...

29. juni 2011

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Et enkelt kryds er nok

Den fuldmagtsblanket, som fagforbund skal udfylde for at få fuldmagt i en arbejdsskadesag, gælder fremover også, hvis en sag eventuelt skal viderebehandles i Ankestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen har netop lagt en ny...

28. juni 2011

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Konstruktivt møde om opsamling på gamle sager

Arbejdsskadestyrelsen og 3F har onsdag eftermiddag haft et konstruktivt møde om, hvordan de to parter bedst muligt får samlet op på og behandlet eventuelle arbejdsskader blandt tidligere medarbejdere fra såvel termometervirksomheden...

15. juni 2011

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Møde om Kamstrup i Arbejdsskadestyrelsen

Hvordan kan vi sammen hjælpe tidligere ansatte på Kamstrup, som frygter, at de i sin tid er blevet syge af at arbejde med kviksølv under produktionen af termometre? Det skal Arbejdsskadestyrelsens direktør, Anne Lind Madsen, og 3F-formand Poul Erik Skov Christensen drøfte, når de på initiativ af Anne Lind Madsen mødes på onsdag.

10. juni 2011

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Strategisk fokus har givet optimal sagsbehandling

Med et stærkt fokus på at skabe den bedst mulige sagsbehandling har Arbejdsskadestyrelsen i de senere år afsluttet flere sager, end der er blevet anmeldt. Sidste år havde styrelsen en samlet tilgang af arbejdsskadesager på 52.400, men afsluttede 60.800 sager. Dermed gik styrelsen ud af 2010 med en historisk lav sagsbehandlingstid på under seks måneder.

08. juni 2011

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Hver tredje private erstatningssag handlede om piskesmæld

I 2010 vurderede Arbejdsskadestyrelsens kontor for private erstatningssager i alt 4.481 erstatningssager. Næsten hver tredje sag handlede om piskesmældsskader.

06. juni 2011

Kategori: Tal og Love

Rapport om skadevirkninger af styren

Arbejdsskadestyrelsen har netop offentliggjort overlæge, PhD Henrik Kolstads rapport om skadevirkninger efter påvirkning af styren. Arbejdsskadestyrelsen bestilte rapporten i marts i år, da sagen om styrenpåvirkninger...

11. maj 2011

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

De ældste arbejdsskader kan nu anerkendes

Folketinget har netop besluttet, at den generelle forældelsesfrist på 30 år ikke skal gælde for erhvervssygdomme. Det betyder, at Arbejdsskadestyrelsen nu også får mulighed for at anerkende de erhvervssygdomme, som først viser sig mange år efter, at man har været udsat for en særlig belastning på sit arbejde.

05. maj 2011

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Om satser pr. 1. april 2011 i lov om erstatning til besættelsestidens ofre

Der sker ikke regulering af satser pr. 1. april 2011 i lov om erstatning til besættelsestidens ofre.

15. april 2011

Kategori: Tal og Love

Ny sats for honorering af tandlægeerklæringen pr. 1. april 2011

Pr. 1. april 2011 er satsen for honorering af tandlægeerklæringen blevet reguleret.

15. april 2011

Kategori: Tal og Love

Nye satser for honorering af lægeerklæringer pr. 1. april 2011

Pr. 1. april 2011 er satserne for honorering af lægeerklæringer blevet reguleret.

15. april 2011

Kategori: Tal og Love

Dybe blodpropper i benene kan anerkendes som arbejdsulykke

Der er en overbevisende sammenhæng mellem det at sidde stille i et flysæde i mange timer og udviklingen af dybe blodpropper i benene. Derfor kan Arbejdsskadestyrelsen fremover anerkende blodpropper i benene som en arbejdsulykke, hvis man som led i sit arbejde har fløjet i 6 timer eller mere, og hvor muligheden for at bevæge sig har været begrænset.

23. marts 2011

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Task force klar til at behandle arbejdsskadesager fra LM Wind Power

Arbejdsskadestyrelsen har nu etableret den task force, som skal behandle de arbejdsskadesager, der i den kommende tid bliver anmeldt af nuværende og tidligere medarbejdere fra LM Wind Power. Task forcen får tilknyttet et antal sagsbehandlere. Hvor mange afhænger af antallet af anmeldte sager.

07. marts 2011

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Nyt om fradrag for udbetalt kompensationsbeløb i efterløn

Arbejdsskadestyrelsen har udsendt ny skrivelse om fradrag for udbetaling af kompensationsbeløb i forbindelse med ændring af pensionsbeskatningsloven (PAL-kompensation).

11. februar 2011

Kategori: Tal og Love

Ny teknisk vejledning om at fastsætte årsløn for skader sket i 2011

Arbejdsskadestyrelsen har udsendt en ny teknisk vejledning om at fastsætte årsløn for skader sket i 2011.

10. februar 2011

Kategori: Tal og Love

Drift og vedligehold af EASY

Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet har fra 1. februar 2011 valgt selv at varetage drift og vedligehold af anmeldesystemet EASY. I det omfang det er nødvendigt, vil Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet...

01. februar 2011

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Kortere sagsbehandling i Arbejdsskadestyrelsen

Sagsbehandlingstiden i Arbejdsskadestyrelsen blev forkortet med knap en måned i 2010 i forhold til 2009, så den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er på 5,9 måneder. Dermed fortsatte styrelsen den gode tendens, som har gjort sig gældende i de seneste par år.

19. januar 2011

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Særlig godtgørelse til dræbte soldaters pårørende

Pårørende til 14 dræbte soldater har indtil nu fået tildelt en særlig godtgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen. Dermed har styrelsen åbnet op for en ny praksis for tilkendelse af særlig godtgørelse til pårørende efter soldater, som er blevet dræbt i kamp.

07. januar 2011

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny Arbejdsskadestyrelsens Praksis

Arbejdsskadestyrelsen har netop udsendt en ny Arbejdsskadestyrelsens Praksis om tilkendelse af særlig godtgørelse til pårørende efter soldater, som er blevet dræbt i kamphandling.

07. januar 2011

Kategori: Tal og Love

Ny regulering og satsbekendtgørelse på arbejdsskadeområdet i Grønland 1

Med den nye arbejdsskadelov for Grønland, der trådte i kraft fra 1. januar 2011, er der sket en regulering af beløb og ydelser. Samtidig er der udsendt en ny bekendtgørelse om satser på arbejdsskadeområdet i Grønland.

06. januar 2011

Kategori: Tal og Love

Grønland har fået sin egen arbejdsskadelov

Fra den 1. januar 2011 er medarbejdere i Grønland dækket af en ny arbejdsskadelov. Den nye lov afspejler den danske arbejdsskadelov, men er tilpasset de grønlandske forhold.

03. januar 2011

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring