Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Vis kun nyheder i denne kategori:

Ny vejledning om erhvervssygdomme

7. udgave af vejledningen om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 er nu udkommet.

20. december 2010

Kategori: Tal og Love

Ændringsbekendtgørelser til bekendtgørelser om satser for 2011

Arbejdsskadestyrelsen har udsendt to ændringsbekendtgørelser til bekendtgørelser om satser for 2011.

08. december 2010

Kategori: Tal og Love

Ændringer på fortegnelserne over erhvervssygdomme

Fra 1. december 2010 gælder en ny fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt efter 1. januar 2005. Fra 6. december 2010 gælder en ny fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005.

01. december 2010

Kategori: Tal og Love

Arbejdsskader er kønsopdelte

Mænd får anerkendt flere arbejdsskader end kvinder. Til gengæld er billedet mere blandet, når det kommer til erstatningerne. Mændene får i gennemsnit mest i erstatning for ulykkerne, mens kvinderne i gennemsnit får mest i erstatning for erhvervssygdommene.

30. november 2010

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny teknisk vejledning om regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2011

Vi har udsendt ny teknisk vejledning om regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2011.

26. november 2010

Kategori: Tal og Love

Knap 700 sager oprettet efter deltidsdomme

Arbejdsskadestyrelsen har oprettet 668 sager om erstatning til deltidsansatte, efter Højesteret den 16. august i år afsagde to domme om fastsættelse af årsløn og erhvervsevnetabsprocent for deltidsansatte.

25. november 2010

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Arbejdsskadestyrelsen har udsendt en ny udgave af vejledningen om erstatning for tab af erhvervsevne.

24. november 2010

Kategori: Tal og Love

Fokus på belastningerne i plejesektoren

De fysiske belastninger, som ansatte i plejesektoren oplever i deres arbejde, opfylder kun i begrænset omfang betingelserne i fortegnelsen over erhvervssygdomme. Derfor er det fortsat kun ganske få sager inden for plejeområdet, der kan anerkendes som arbejdsskader.

17. november 2010

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Udmeldinger om Arbejdsskadestyrelsens Praksis

Arbejdsskadestyrelsen har netop udsendt to nye Arbejdsskadestyrelsens Praksis og lavet en præcisering af en tidligere udsendt praksis.

16. november 2010

Kategori: Tal og Love

Nye bekendtgørelser om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb

Vi har udsendt to nye bekendtgørelser om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb. Begge bekendtgørelser træder i kraft den 1. januar 2011.

15. november 2010

Kategori: Tal og Love

Nye satser pr. 1. januar 2011 på arbejdsskadeområdet i Grønland

Vi har udsendt bekendtgørelse nr. 1214 af 26. oktober 2010 om satser pr. 1. januar 2011 i henhold til anordning om ikrafttræden af lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

15. november 2010

Kategori: Tal og Love

Nye satser pr. 1. januar 2011 på arbejdsskadeområdet

Vi har udsendt bekendtgørelse om satser pr. 1. januar 2011 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

15. november 2010

Kategori: Tal og Love

Klager over a-kassernes afgørelser skal behandles i Arbejdsskadestyrelsen

Den 15. november flytter behandlingen af klager over afgørelser fra a-kasserne fra Arbejdsdirektoratet til Arbejdsskadestyrelsen.

12. november 2010

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny udredning om brystkræft og natarbejde

Arbejdsskadestyrelsen har sammen med Erhvervssygdomsudvalget besluttet, at der skal laves en ny forskningsmæssig udredning om sammenhængen mellem brystkræft og natarbejde.

10. november 2010

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Satspuljemidler hjælper arbejdsskadede tilbage til et aktivt arbejdsliv

Arbejdsskadestyrelsen har netop fået bevilget støtte fra satspuljemidlerne for de kommende to år. I både 2011 og 2012 modtager styrelsen hvert år 7,5 millioner kroner, der skal bruges målrettet på indsatsen i styrelsens Fastholdelsescenter.

02. november 2010

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Organisationsomlægning i Beskæftigelsesministeriet

Som led i en større effektiviseringsøvelse i Beskæftigelsesministeriet er det besluttet at flytte Arbejdsdirektoratets opgaver til andre dele af organisationen.

11. oktober 2010

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Grønland får sin egen arbejdsskadelov

Grønland får fra årsskiftet sin egen arbejdsskadelov, som tager hensyn til forholdene i Grønland. Det har beskæftigelsesminister Inger Støjberg netop fremsat lovforslag om i Folketinget.

08. oktober 2010

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny sats for honorering af tandlægeerklæringen pr. 1. oktober 2010

Pr. 1. oktober 2010 bliver satsen for honorering af tandlægeerklæringen reguleret.

24. september 2010

Kategori: Tal og Love

Rammerne lagt for genoptagelse af sager om erstatning til deltidsansatte

Et stort antal arbejdsskadesager om tilskadekomne, som har arbejdet på deltid, skal formentlig genoptages.

31. august 2010

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Nye domme åbner op for genoptagelser

Højesteret afsagde 16. august 2010 to domme, hvor retten tager stilling til to konkrete sager om fastsættelse af henholdsvis årsløn og erhvervsevnetabsprocent. Dommene underkender den praksis, som Ankestyrelsen og Arbejdsskadestyrelsen hidtil har fulgt.

17. august 2010

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Anmeldelse af erhvervssygdomme og Internet Explorer

Hvis man som læge eller tandlæge oplever problemer med at anmelde en erhvervssygdom i det nye digitale anmeldesystem, kan det skyldes, at man kører med en ældre udgave af browseren Internet Explorer

13. august 2010

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Stor tillid til Arbejdsskadestyrelsen

Over 90 procent, af dem som anmelder en arbejdsskade, har tillid til, at Arbejdsskadestyrelsen kan undersøge deres sag grundigt og fair.

Det viser en ny brugerundersøgelse, som Arbejdsskadestyrelsen netop har offentliggjort.

01. juli 2010

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Farvel til den traditionelle papiranmeldelse

Fra i morgen, den 1. juli, bliver det lovpligtigt for arbejdsgivere, læger og tandlæger at anmelde arbejdsskader digitalt til Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet.

30. juni 2010

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Anmeldelsen bliver digital

Om en uge bliver det lovpligtigt for læger, tandlæger og arbejdsgivere at anmelde arbejdsskader digitalt. Læger og tandlæger skal anmelde via www.erhvervssygdomme.dk, mens arbejdsgiverne skal anmelde via easy.ask.dk.

24. juni 2010

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Offentligt samarbejde til gavn for alle

I et nyt inspirationskatalog til kommunerne giver Arbejdsskadestyrelsen eksempler og konkrete forslag til, hvordan samarbejdet mellem de to parter kan styrkes.

15. juni 2010

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny bekendtgørelse om satser for 2010 for Grønland

Tidligere bekendtgørelse nr. 1016 af 29. oktober 2009 er ophævet.

11. juni 2010

Kategori: Tal og Love

Ny procedure for sager om stress og depression

Sager om depression som følge af stress skal fremover behandles på ordinære sagsmøder i Erhvervssygdomsudvalget og ikke som hidtil på principielle møder.

10. juni 2010

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Forenklinger for arbejdsgiverne

Fra 1. juli 2010 træder to nye forenklinger for arbejdsgiverne i kraft, når de skal anmelde arbejdsskader.

07. juni 2010

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Nyt anmeldesystem til læger og tandlæger

Fra 1. juni kan læger og tandlæger anmelde erhvervssygdomme elektronisk til Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet i et nyt anmeldesystem.

01. juni 2010

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny blanket til genoptagelser

Arbejdsskadestyrelsen har lavet en ny blanket, som tilskadekomne og fuldmagtshavere kan bruge, hvis de ønsker at genoptage en sag.

31. maj 2010

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny praksis om forsikringsselskabernes håndtering af uforsikrede arbejdsgivere

31. maj 2010 Arbejdsskadestyrelsen har udsendt en ny praksis, som beskriver forsikringsselskabernes og styrelsens rolle, når en arbejdsgiver stopper med at betale til...

31. maj 2010

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Kvinderne står for piskesmældsskaderne

To ud af tre af de 1.400 sager om piskesmæld, som Arbejdsskadestyrelsen vurderede i 2009, involverede kvinder, særligt i aldersgruppen 27-46 år.
Det fremgår af årsstatistikken for sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsens kontor for private erstatningssager.

28. maj 2010

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Tre milliarder i erstatning for arbejdsskader

I de seneste to år er der hvert år udbetalt godt 3 milliarder kroner i erstatning til mennesker, som er kommet til skade på deres arbejde.

20. maj 2010

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Psykiske sygdomme udløser de højeste erstatninger

Erstatningen for en psykisk arbejdsskade er fire gange så høj som erstatningen i en gennemsnitlig erhvervssygdomssag. En anerkendt sag om psykisk sygdom udløste i 2005 i gennemsnit næsten en million kroner i erstatning fra forsikringsselskaberne, mens den gennemsnitlige erstatning til en anerkendt sag om erhvervssygdom var 236.000 kroner.

17. maj 2010

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny sats for honorering af tandlægeerklæringen pr. 1. januar 2010

Pr. 1. januar 2010 er satsen for honorering af tandlægeerklæringen blevet forhøjet.

26. april 2010

Kategori: Tal og Love

Nemmere for læger og tandlæger at anmelde erhvervssygdomme

Når læger og tandlæger fra 1. juli i år får pligt til at anmelde en erhvervssygdom til Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet elektronisk, logger de sig ind på et nyt anmeldesystem, der i forhold til det nuværende er langt mere overskueligt.

22. april 2010

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny praksis om arbejdsskadesikring for familieplejere

På baggrund af en ny principiel afgørelse fra Ankestyrelsen har Arbejdsskadestyrelsen justeret sin praksis omkring arbejdsskadeforsikring for familieplejere.

20. april 2010

Kategori: Tal og Love

Nye satser for honorering af lægeerklæringer pr. 1. april 2010

Pr. 1. april 2010 er satserne for honorering af lægeerklæringer blevet reguleret.

20. april 2010

Kategori: Tal og Love

Hurtigere afgørelser til borgerne

Sagsbehandlingstiden i Arbejdsskadestyrelsen falder. I første kvartal 2010 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 6,0 måneder mod 6,7 måneder i første kvartal i 2009.

14. april 2010

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ansigtsløftning til velkendt hjemmeside

Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside - www.ask.dk - har fået en ansigtsløftning, der ikke kun strækker sig til udseendet.

08. april 2010

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Nye satser pr. 1. april 2010 i lov om erstatning til besættelsestidens ofre

1. april 2010 reguleres satserne i lov om erstatning til besættelsestidens ofre.

31. marts 2010

Kategori: Tal og Love

Mangfoldighedspris til Arbejdsskadestyrelsen

Arbejdsskadestyrelsen modtog den 25. marts MIAPRISEN 2010 for sit mangeårige arbejde med Mangfoldighed I Arbejdslivet.

25. marts 2010

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Tilfredshed med nyt samarbejde

Fagforbund, kommuner, arbejdsgivere og borgere er overordnet meget tilfredse med den hjælp og sagsbehandling, som de i de seneste to år har modtaget fra Arbejdsskadestyrelsens Fastholdelsescenter.

22. marts 2010

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny viden om kronisk bronkitis/KOL

17. marts 2010 Lungesygdommene Kronisk bronkitis/KOL, der opstår efter mange års påvirkning fra dampe/gasser/støv og/eller røg, skal fortsat stå på fortegnelsen over...

17. marts 2010

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Elektronisk anmeldelse af arbejdsskader

Den velkendte anmeldeblanket i papirudgave er snart en saga blot, når læger, tandlæger og arbejdsgivere skal anmelde en arbejdsskade.

Fra 1. juli 2010 bliver det lovpligtigt at anmelde arbejdsskader digitalt.

11. februar 2010

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ændret udbetalingsform

29. januar 2010 Fra 1. februar 2010 ændrer Arbejdsskadestyrelsen sin praksis for, hvordan vi udbetaler refusioner af udgifter til medicin, briller, behandlinger, lægehonorarer mm.I stedet for som nu at...

29. januar 2010

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny teknisk vejledning om at fastsætte årsløn for skader sket i 2010

Teknisk vejledning om at fastsætte årsløn efter lov om arbejdsskadesikring for skader sket i 2010

29. januar 2010

Kategori: Tal og Love

Flot år for sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen

21. januar 2010 2009 var et rigtig godt år for sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen. De centrale mål for sagsbehandlingen blev opfyldt, hvilket blandt andet betyder, at mere end 90 procent af alle nye sager...

21. januar 2010

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Udviklingen på erhvervssygdomsområdet i 2009

21. januar 2010 Arbejdsskadestyrelsens og Erhvervssygdomsudvalgets årsredegørelse for 2009 til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg er nu tilgængelig her på hjemmesiden.

21. januar 2010

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Nye satser i 2010 for betaling af udgifter til transport mv. i forbindelse med lægebehandling

Bekendtgørelse for 2010 om betaling af udgifter til transport mv. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen

15. januar 2010

Kategori: Tal og Love

Ny vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse

13. januar 2010 Arbejdsskadestyrelsen har udsendt 3. udgave af Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager. Ændringer i 3. udgave I forhold...

13. januar 2010

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring