Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Vis kun nyheder i denne kategori:

Gode udsigter for sagsbehandlingen i 2009

15. december Det tegner til at blive et godt år for sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen. Ved udgangen af november viser statistikken, at styrelsen er godt på vej til at opfylde sine to...

14. december 2009

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Til tops blandt de bedste offentlige virksomheder

20. november Arbejdsskadestyrelsen er Danmarks fjerdebedste offentlige arbejdsplads.Det var et af resultaterne, da instituttet Great Place to Work torsdag aften afslørede resultaterne i konkurrencen...

20. november 2009

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Hædersgave for indsats under besættelsen

18. november I anledning af 65-året for befrielsen ønsker regeringen at hæve det beløb, som årligt gives i hædersgave til personer, der ydede en særlig indsats...

18. november 2009

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny teknisk vejledning om regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2010

Teknisk vejledning om regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2010 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde

17. november 2009

Kategori: Tal og Love

Efterslæb er indhentet

16. november 2009 På kort tid er det lykkedes for Arbejdsskadestyrelsens medarbejdere at indhente det efterslæb, som opstod, da der i sommer blev oprettet 8.500 ekstra sager om genoptagelse som...

13. november 2009

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

37,4 millioner kroner skal forenkle behandlingen af arbejdsskadesager

6. november 2009 Arbejdsskadestyrelsen har netop fået bevilget 37,4 millioner kroner fra ABT-fonden, der investerer i arbejdskraftbesparende teknologi. Bevillingen er øremærket til udviklingen af styrelsens...

06. november 2009

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Nye kapitaliseringsfaktorer pr. 1. januar 2010

Vi har udsendt bekendtgørelse nr. 1022 af 30. oktober 2009 om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2010 efter lov om arbejdsskadesikring for ulykker indtrådt og for erhvervssygdomme anmeldt den 1. juli 2007 eller senere.

02. november 2009

Kategori: Tal og Love

Nye satser pr. 1. januar 2010 på arbejdsskadeområdet

Bekendtgørelse om satser pr. 1. januar 2010 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade

02. november 2009

Kategori: Tal og Love

Nye satser pr. 1. januar 2010 på arbejdsskadeområdet i Grønland

Bekendtgørelse om satser pr. 1. januar 2010 i henhold til anordning om ikrafttræden af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

02. november 2009

Kategori: Tal og Love

Sats-puljemidler skal hjælpe arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet

30. oktober 2009 Arbejdsskadestyrelsen har fået 7,5 millioner kroner fra satspuljen i 2010. Pengene går til styrelsens Fastholdelsescenter. Fastholdelsescentret arbejder som resten af...

30. oktober 2009

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Kommentar til DR-nyhed 28.10.09

28. oktober 2009 DR har i radioavisen og på deres hjemmeside bragt en historie om brystkræft som følge af natarbejde. Af nyhederne fremgår det, at der angiveligt skulle...

28. oktober 2009

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Fart over genoptagelserne i september

20. oktober 2009 I september har Arbejdsskadestyrelsen afsluttet 7.785 sager. Hele 2.814 afgørelser har været genoptagelsessager. Det er tre gange så mange, som der laves på en...

20. oktober 2009

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny sats pr. 1. oktober 2009 for tandlægeerklæring

Pr. 1. oktober 2009 er satsen for honorering af tandlægeerklæringen blevet reguleret.

02. oktober 2009

Kategori: Tal og Love

Nye satser pr. 1. oktober 2009 for lægeerklæringer

Pr. 1. oktober 2009 er visse satser for lægeerklæringer blevet reguleret.

02. oktober 2009

Kategori: Tal og Love

Mobning og chikane fortsat i fokus

2. oktober 2009 Det er nødvendigt at finde mere konkret viden om sammenhængen mellem mobning og chikane og udvikling af en psykisk sygdom. Det blev Arbejdsskadestyrelsen og medlemmerne af...

01. oktober 2009

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Sagsbehandling efter planen

16. september 2009 August blev som de foregående måneder en god måned for sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen.Styrelsens mål om at behandle 90 procent af sagerne inden for et år er nu mere end...

16. september 2009

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

God afvikling af genoptagelsessager

14. september 2009 Siden maj har Arbejdsskadestyrelsen modtaget omkring 8.500 sager, der som følge af en højesteretsdom skal vurderes igen.4.000 af sagerne er nu gennemgået, og af dem er de første...

14. september 2009

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Grindstedsager forsinket

11. september 2009 Arbejdsskadestyrelsen har ikke som forventet kunnet afslutte hovedparten af arbejdsskadesagerne om kviksølvpåvirkning på Grindstedværket inden sommerferien.Det skyldes især, at...

11. september 2009

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Sjælden afgørelse af sager om brystkræft efter natarbejde

25. august 2009 Arbejdsskadestyrelsen har to gange i år brugt sin særlige beføjelse til at afgøre hastesager med en såkaldt formandsafgørelse.To sager om brystkræft som følge af natarbejde er blevet...

25. august 2009

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Sommerens højdespringer

19. august...

19. august 2009

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Statistik over private erstatningssager 2008

9. juli 2009 Næsten 4.700 private erstatningssager, heraf godt 1.300 sager om piskesmældsskader, blev i 2008 vurderet af Arbejdsskadestyrelsens afdeling for private erstatningssager. I...

09. juli 2009

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Fast arbejde har betydning for tiden efter en arbejdsskade

30. juni 2009 Indvandrere fra ikke-vestlige lande glider i højere grad end etniske danskere ud af arbejdsmarkedet og over på permanent offentlig forsørgelse efter en...

30. juni 2009

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Stabil udvikling i antallet af arbejdsskadesager

26. juni 2009 Knap 41.000 nye sager blev anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen i 2008. Hertil kommer revisioner og genoptagelsessager. Dermed fortsætter det stabile anmeldemønster, som er...

26. juni 2009

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Kommentar til indslag på TV2 den 24. juni 2009

24. juni 2009 Faglig sekretær Peter Poulsen fra Dansk Metal, anklagede i dag i et indslag på TV2 og TV2 News Arbejdsskadestyrelsen for lemfældig sagsbehandling, fordi styrelsen ikke pr....

24. juni 2009

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Lever op til kravene

15. juni 2009 Den stabile udvikling i Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling fortsætter. I maj blev 91 procent af alle nyanmeldte sager afsluttet inden for fristen på 1 år, og...

15. juni 2009

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Nye kapitaliseringsfaktorer pr. 1. juli 2009

Velfærdsreformen forhøjer gradvist folkepensionsalderen i Danmark fra 65 år til 67 år. Forhøjelsen til 67 år sker via en overgangsordning i trin af halve år afhængig af fødselsdato. Det indebærer, at der fra 1. juli 2009 er 5 folkepensionsaldre i Danmark

12. juni 2009

Kategori: Tal og Love

Ny vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005

10. juni 2009 6. udgave af vejledningen om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 er nu udkommet.Vejledningen beskriver de forhold, der gør sig gældende, når Arbejdsskadestyrelsen...

09. juni 2009

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Afslutning på kviksølvsager

29. marts 2009 Arbejdsskadestyrelsens behandling af cirka 950 sager om tandklinikassistenters og tandlægers udsættelse for kviksølv er gået ind i den afsluttende fase. I 2006 besluttede den...

29. maj 2009

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Sund sagsbehandling

15. maj 2009 Den gode udvikling i Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling fortsætter. Også i april er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid kort, nemlig 6,7 måneder. Samtidig lever...

15. maj 2009

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Erstatning sikret frem til pensionen

14. maj 2009 Den 1. juli 2009 bliver folkepensionsalderen i Danmark forhøjet fra 65 til 67 år. Det betyder, at omkring 3.000 tilskadekomne, som tidligere har fået erstatning for tab...

14. maj 2009

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdsskadestyrelsen vurderer 10.000 sager på ny

1. maj 2009 Siden 1. juli 2002 er omkring 10.000 anmodninger om genoptagelse af en arbejdsskadesag blevet afvist. Nu skal sagerne vurderes på ny i Arbejdsskadestyrelsen.Det er resultatet af...

01. maj 2009

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Turbo på 1. kvartal

14. april 2009 Der har på mange områder været turbo på Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling i årets tre første måneder. Det fremgår af den netop opdaterede...

14. april 2009

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny sats pr. 1. april 2009 for tandlægeerklæring

Pr. 1. april 2009 er satsen for honorering af tandlægeerklæringen blevet reguleret.

08. april 2009

Kategori: Tal og Love

Nye satser pr. 1. april 2009 i lov om erstatning til besættelsestidens ofre

Pr. 1. april 2009 er satserne i lov om erstatning til besættelsestidens ofre blevet reguleret.

08. april 2009

Kategori: Tal og Love

Nye satser pr. 1. april 2009 for lægeerklæringer

Pr. 1. april 2009 er satserne for honorering af lægeerklæringer blevet reguleret.

08. april 2009

Kategori: Tal og Love

Tre sager om depression efter stress anerkendt

2. april 2009 Et flertal blandt Erhvervssygdomsudvalgets medlemmer anerkendte tirsdag tre ud af ni forelagte arbejdsskadesager om depression som følge af stress. Fælles for de tre anerkendte sager...

02. april 2009

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Rapport om Grindstedværket, afdeling B2

31. marts 2009 I forbindelse med behandlingen af sager om kviksølvforgiftning på Grindstedværket, afdeling B2 fra 1962-1980, har Arbejdsskadestyrelsen bedt overlæge, dr. med. Jesper...

30. marts 2009

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Forbedret elektronisk aktindsigt

25. marts 2009 Arbejdsskadestyrelsens populære elektroniske aktindsigt, Se Sag, er gået ind i næste fase. Denne gang især til gavn for dem, som har fuldmagter i en...

25. marts 2009

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

F&P åbner ny portal om arbejdsskadeforsikring

18. marts 2009 Forsikring og Pension har åbnet en ny portal om arbejdsskadeforsikring. Portalen henvender sig til små virksomheder med fem ansatte eller derunder. Alle virksomheder skal...

18. marts 2009

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Fortsat skarp på målene

16. marts 2009 91 procent af alle nyanmeldte sager blev i februar afsluttet inden for tidsfristen på et år. Dermed lever styrelsen godt op til sit mål om, at 90 procent af nyanmeldte sager...

16. marts 2009

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Erstatning ved terrorangreb

12. marts 2009 Et enigt Folketing vedtog i dag lovforslaget om forsikringsdækning af personer, som måtte komme til skade ved en terrorhandling. Loven træder i kraft dagen efter, at den har været...

12. marts 2009

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny og nem beregning af mén

4. marts 2009 Få klik med musen på en virtuel krop er alt hvad der skal til for at beregne, hvor meget et mén giver i kroner og øre.Arbejdsskadestyrelsen lancerer i dag et nyt og nemt...

04. marts 2009

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny fortegnelse over erhvervssygdomme

27. februar 2009 Fra den 1. marts gælder en ny fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt efter 1. januar 2005. Den største ændring i forhold til den seneste udgave er, at...

27. februar 2009

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Fokus på fremtiden

25. februar 2009 Arbejdsskadestyrelsen har besluttet at sætte yderligere fokus på at geare styrelsen og sagsbehandlingen bedst muligt til fremtidens udfordringer. Indsatsen på både ulykkes- og...

25. februar 2009

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny udredning om sammenhængen mellem arbejde og slidgigt i nakken

25. februar 2009 Der er ingen generel sammenhæng mellem fysiske påvirkninger på arbejdet og udviklingen af slidgigtsforandringer eller diskusprolaps i nakken. Det er konklusionen i en ny...

25. februar 2009

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Mange afsluttede sager om genoptagelse

18. februar 2009 Arbejdsskadestyrelsen kom godt i gang med sagsbehandlingen i 2009. Styrelsen overholder 1-årsfristen ved at afslutte 90 procent af de nyanmeldte sager inden for et år, og...

18. februar 2009

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny teknisk vejledning om at fastsætte årsløn

Teknisk vejledning om at fastsætte årsløn efter lov om arbejdsskadesikring for skader sket i 2009

30. januar 2009

Kategori: Tal og Love

Natarbejde giver ikke hjertekarsygdomme

28. januar 2009 En ny udredning om nat- og skifteholdsarbejde og hjertekarsygdomme ændrer ikke fortegnelsen over erhvervssygdomme. Udredningen viste, at der er nogen, men ikke...

28. januar 2009

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Udviklingen på erhvervssygdomsområdet i 2008

26. januar 2009 Arbejdsskadestyrelsen og Erhvervssygdomsudvalget har i 2008 holdt fem principielle møder, hvor de har drøftet nye udredningsrapporter om stress og psykiske sygdomme, stress og...

26. januar 2009

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Godt år for behandlingen af arbejdsskadesager

22. januar 2009 Arbejdsskadestyrelsen nåede de centrale mål for behandlingen af arbejdsskadesager i 2008. Det viser en netop opgjort statistik over styrelsens arbejde i 2008. ...

22. januar 2009

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Praksis 2009-01 om arbejdsskadeforsikring for plejefamilier

Arbejdsskadestyrelsens har udsendt sin praksis om arbejdsskadeforsikring for plejefamilier

16. januar 2009

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Mange anerkendte sager om brystkræft efter natarbejde

15. januar 2009 I alt 38 ud af 75 sager om brystkræft efter natarbejde blev i 2008 anerkendt som arbejdsskader, efter at sagerne havde været forelagt Erhvervssygdomsudvalget. I alle anerkendte...

15. januar 2009

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Nye satser for betaling af udgifter til transport mv. i forbindelse med lægebehandling i 2009

Bekendtgørelse om betaling af udgifter til transport mv. i forbindelse med lægebehandling i 2009, der er begæret af Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen

09. januar 2009

Kategori: Tal og Love