Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Vis kun nyheder i denne kategori:

Ny teknisk vejledning om regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2008

Ny teknisk vejledning om regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2008 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde

28. december 2007

Kategori: Tal og Love

Flot ankestatistik for Arbejdsskadestyrelsen

18. december 2007 Blot én procent af de cirka 110.000 afgørelser, som Arbejdsskadestyrelsen træffer hvert år, bliver ændret efter behandling i Ankestyrelsen. I 2006 var der således tale om 1.199 ændrede...

18. december 2007

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Det tegner til et godt år

17. december 2007 Ved indgangen til den sidste måned i året tegner alt til, at 2007 har været et godt år for sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen. Styrelsens mål om, at 90 procent af alle nye...

17. december 2007

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny udredning på kviksølvområdet

11. december 2007 Der findes på nuværende tidspunkt ikke dokumentation for, at der er en sammenhæng mellem udsættelse...

11. december 2007

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Nye satser pr. 1. januar 2008 på arbejdsskadeområdet i Grønland

Bekendtgørelse om satser pr. 1. januar 2008 i henhold til anordning om ikrafttræden af lov om sikring mod følger af arbejdsskade i Grønland

10. december 2007

Kategori: Tal og Love

Ny praksis i brystkræftsager

20. november 2007 Arbejdsskadesager, der drejer sig om udviklingen af brystkræft efter mange års natarbejde, skal fremover forelægges Erhvervssygdomsudvalget. Ændringen af...

20. november 2007

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Første mål nået

15. november 2007 Arbejdsskadestyrelsen nåede i oktober sit 2007-mål om, at mindst 90 procent af alle sager skal afgøres inden for et år. Andelen af sager, der afgøres inden...

15. november 2007

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Nye kapitaliseringsfaktorer pr. 1. januar 2008

7. november 2007 Vi har udsendt bekendtgørelse nr. 1263 af 26. oktober 2007 om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2008 efter lov om arbejdsskadesikring for...

07. november 2007

Kategori: Tal og Love

Nye satser pr. 1. januar 2008 på arbejdsskadeområdet

Bekendtgørelse om satser pr. 1. januar 2008 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade

07. november 2007

Kategori: Tal og Love

Indsats med gode resultater

12. oktober 2007 En fokuseret indsats i Arbejdsskadestyrelsen giver nu for alvor resultater til gavn for de tilskadekomne. 89 procent af alle nyanmeldte arbejdsskadesager bliver afsluttet inden for et...

12. oktober 2007

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Markant stigning i psykiske arbejdsskader

27. september 2007 Det er især ansatte inden for undervisning, forsvar, offentlig administration samt social- og sundhedsvæsen, der anmelder psykiske skader som en erhvervssygdom. Af knapt 3.000...

26. september 2007

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ændret beregningspraksis når forsikringsselskabet anker

Vi har netop udsendt en Arbejdsskadestyrelsens Praksis om ændret beregningspraksis, når forsikringsselskabet anker

20. september 2007

Kategori: Tal og Love

Stabil udvikling

14. september 2007 Opdateringen af Arbejdsskadestyrelsens statistik viser, at styrelsen fortsat er på sikker kurs i forhold til sit mål om at afslutte 90 procent af alle nye sager inden for et år. I alt...

14. september 2007

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Fokus på frisørfaget

28. august 2007 Er der en sammenhæng mellem frisørarbejde og udviklingen af kræft?Det skal et nyt udredningsprojekt bestilt af Arbejdsskadestyrelsen kaste lys over. ”Spørgsmålet er, om...

28. august 2007

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Store trawlere skal have store forsikringer

27. august 2007 Grønlandske fisketrawlere over 10 meter skal ikke længere være omfattet af gruppeforsikringen i Grønland. I stedet skal ejerne af de store trawlere sikre deres medarbejdere ved at tegne...

24. august 2007

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Bedre arbejdsskadesikring i Grønland

21. august 2007 Ansatte i Grønland skal være bedre stillet, hvis de kommer til skade på deres arbejde. Derfor er en ny anordning med række forbedringer på arbejdsskadeområdet på vej i Grønland.

21. august 2007

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Mål inden for rækkevidde

16. august 2007 Den regnfulde sommer har ikke bremset den gode udvikling i Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstid. Statistikken for styrelsens sagsbehandling i juli viser, at 89 procent af alle nye...

16. august 2007

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Få dine breve elektronisk

2. juli 2007 Er du træt af at sætte papir i mapper, så tilmeld dig e-Boks og modtag gratis brevene i din arbejdsskadesag eller private erstatningssag elektronisk. På...

02. juli 2007

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb

2. juli 2007 Bekendtgørelse nr. 678 af 20. juni 2007 om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2007 efter lov om arbejdsskadesikring for ulykker indtrådt og for...

02. juli 2007

Kategori: Tal og Love

Arbejdsskadesikring for østeuropæiske borgere

29. juni 2007 Arbejdsskadestyrelsen får i stigende omfang spørgsmål om, hvordan østeuropæere, som kommer til Danmark for at arbejde, er forsikret i...

29. juni 2007

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Sejlivet myte punkteret

25. juni 2007 Fire ud af fem arbejdsskadesager slutter senest kalenderåret efter, at de er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen. Ni procent af sagerne fortsætter i mange år. Det sker, fordi...

25. juni 2007

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny fortegnelse over sygdomme for arbejdsskader før 1. januar 2005

21. juni 2007 Arbejdsskadestyrelsen har netop udsendt en ny udgave af den fortegnelse over sygdomme, der gælder for anmeldelser før 1. januar 2005. Den erstatter bekendtgørelse nr. 1081...

21. juni 2007

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Stadig flere sager holder 1-årsfristen

18. juni 2007 Et stigende antal arbejdsskadesager bliver afsluttet senest et år efter, at de er anmeldt. Siden januar er andelen af sager, der afsluttes inden et år, steget med 10 procent, nemlig fra 73 til...

18. juni 2007

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Kraftig stigning i anmeldte erhvervssygdomme

11. juni 2007 Antallet af anmeldte erhvervssygdomme er steget markant, siden arbejdsskadereformen trådte i kraft 1. januar 2004. I 2006 blev der anmeldt 18.408 erhvervssygdomme mod 12.375 i 2003 – en...

11. juni 2007

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Følg din sag på nettet

1. juni 2007 120.000 danskere kan nu følge behandlingen af deres arbejdsskadesag på Internettet. Med en digital signatur kan man via Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside klikke sig ind på sin sag og se,...

01. juni 2007

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Mere retfærdig arbejdsskadelov

24. maj 2007 Et nyt register over patienter med lungehindekræft eller kirtelcellekræft skal sikre, at de som er blevet syge af de to kræftformer på grund af deres arbejde, får den erstatning, som de har ret...

24. maj 2007

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Sagsbehandling i en god gænge

15. maj 2007 Der bliver afsluttet flere sager end der kommer ind i Arbejdsskadestyrelsen. Det viser statistikken for sagsbehandlingen i april, som netop er offentliggjort på styrelsens hjemmeside. De gode...

15. maj 2007

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Forsinket post kan give problemer

11. maj 2007 Arbejdsskadestyrelsen har skærpet opmærksomheden omkring de sager, der på grund af strejken i Post Danmark i slutningen af april og begyndelsen af maj nu kommer ind til styrelsen stærkt...

11. maj 2007

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny vejledning om erhvervssygdomme

10. maj 2007 Den 5. udgave af vejledningen om erhvervssygdomme anmeldt fra 2005 er på gaden. Nyt er kapitel 4, der beskriver de nye og lempede krav til anerkendelse af...

10. maj 2007

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Udtalelser løser svære erstatningssager

26. april 2007 Godt 5.000 private erstatningssager, heraf godt 1.400 sager om piskesmældsskader, blev i 2006 vurderet af Arbejdsskadestyrelsens kontor for Private Erstatningssager. Det fremgår af den årlige...

26. april 2007

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ændret praksis om genoptagelse af for sent anmeldt

Vi har netop udsendt en Arbejdsskadestyrelsens Praksis, da Folketingets Ombudsmand har præciseret forståelsen af reglerne om genoptagelse i arbejdsskadesikringsloven i forhold til afviste sager pga. for sen anmeldelse (2003-lovens § 41, stk. 1)

26. april 2007

Kategori: Tal og Love

Ny fortegnelse for erhvervssygdomme

24. april 2007 Arbejdsskadestyrelsen har netop udsendt en ny, opdateret fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt efter 1. januar 2005. Nyt på fortegnelsen er, at kravene til sygdommen kroniske...

24. april 2007

Kategori: Tal og Love

Ny teknisk vejledning om fastsættelse af årsløn

Ny teknisk vejledning om fastsættelse af årsløn efter lov om arbejdsskadesikring for skader indtruffet den 1. januar 2007 eller senere

23. april 2007

Kategori: Tal og Love

Klar tale om sagsbehandlingen

17. april 2007 Fra i dag kan alle ved selvsyn følge med i, hvordan det går med sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen. Styrelsen har nemlig valgt at lægge statistikken for sin sagsbehandling åbent frem på...

17. april 2007

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny sats pr. 1. april 2007 for tandlægeerklæring

Pr. 1. april 2007 er satsen for honorering af tandlægeerklæringen blevet reguleret

02. april 2007

Kategori: Tal og Love

Nye satser pr. 1. april 2007 i lov om erstatning til besættelsestidens ofre

Pr. 1. april 2007 er satserne i lov om erstatning til besættelsestidens ofre blevet reguleret

02. april 2007

Kategori: Tal og Love

Nye satser pr. 1. april 2007 for lægeerklæringer

Pr. 1. april 2007 er satserne for honorering af lægeerklæringer blevet reguleret

02. april 2007

Kategori: Tal og Love

Kommentar til artikel i MetroXpress

30. marts 2007 Åse Lindman fra Hærens Konstabel og Korporalforening hævder i MetroXpress 30. marts, at det tager mellem fem og ti år, inden hjemvendte soldater kan få erstatning for de psykiske skader, som...

30. marts 2007

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Nye regler for kroniske smerter i nakke og skulder

14. marts 2007 Flere kan få anerkendt deres kroniske smerter i nakke og skuldre, efter at Arbejdsskadestyrelsen i samarbejde med Erhvervssygdomsudvalget har besluttet at ændre listen over de...

14. marts 2007

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Kommentar til DR’s indslag om psykiske arbejdsskader blandt soldater

7. marts 2007DR Nyhederne bragte onsdag morgen et par indslag om hjemvendte soldater, der ifølge DR hverken ofte nok eller hurtigt nok får anerkendt deres sager om posttraumatisk stress syndrom,...

07. marts 2007

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ekstra millioner til arbejdsskadede

5. marts 2007 Arbejdsskadestyrelsen har tilkendt ekstra erstatninger for omkring 118 millioner kroner til danskere, som før 2002 var i revalidering efter arbejdsskader. Dermed kan styrelsen...

05. marts 2007

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Nye satser om betaling af udgifter til transport mv. i forbindelse med lægebehandling

Bekendtgørelse om betaling af udgifter til transport mv. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen (satser for 2007)

05. februar 2007

Kategori: Tal og Love

Midlertidig afgørelse i 600 kviksølvsager

25. januar 2007 Arbejdsskadestyrelsen har netop sendt et brev med en midlertidig afgørelse ud til omkring 600 af de knap 800 klinikassistenter, som har anmeldt deres symptomer som en arbejdsskade...

25. januar 2007

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Hofteslidgigt nu med i ny udgave af vejledning om erhvervssygdomme

Slidgigt i hofteleddene blev optaget på fortegnelsen i november 2006. De nærmere krav til anerkendelse kan ses i kapitel 5 i ny udgave af vores vejledning om erhvervssygdomme. 4. udgave af vejledningen indeholder også en præcisering af begrebet "aldrig-ryger" ved lungekræft efter passiv rygning, samt mange nye eksempler på, hvad der kan føre til anerkendelse af forskellige erhvervssygdomme.

12. januar 2007

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny udgave af vejledningen om anerkendelse af ulykker

Arbejdsskadestyrelsen har netop udsendt 4. reviderede udgave af vejledningen om anerkendelse af ulykker – skader sket 1. januar 2004 eller senere. I den nye udgave har vi:

- skrevet et grundigt kapitel om anerkendelse af diskusprolaps (kap. 3.1.2.1.)
- revideret og udvidet afsnittet om høreskader (kap. 3.1.6.)

12. januar 2007

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny udgave af vejledningen om genvurdering, genoptagelse og forældelse

Vi har netop udsendt 2. gennemreviderede udgave af vejledningen, hvor vi har opdateret med paragrafhenvisninger til 2003-loven. Samtidig er vejledningen gennemgået for at sikre, at den er opdateret i forhold til praksis. Særligt kapitlerne om genoptagelse er revideret og udvidet i forhold til den seneste udvikling i praksis på området, herunder praksis fra Ankestyrelsen og domstolene.

12. januar 2007

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring