Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Vis kun nyheder i denne kategori:

Fakta om sagsbehandlingstider i Arbejdsskadestyrelsen

7. juni 2006 I øjeblikket er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Arbejdsskadestyrelsen på 6½ måned. Den har i de sidste 3 år ligget på 7-8 måneder i de godt...

09. oktober 2012

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdsskadestyrelsen genoptager stort antal sager

Højesteret ændrer praksis - Arbejdsskadestyrelsen genoptager stort antal sager

03. oktober 2007

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Nu kan du se din arbejdsskadesag digitalt

15. december 2006 Arbejdsskadestyrelsen begyndte fra 1. december at invitere de tilskadekomne til at gå ind på styrelsens hjemmeside og følge med i deres arbejdsskadesag. Alle tilskadekomne vil blive...

13. december 2006

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Slidgigt i begge hofteled på fortegnelsen over erhvervssygdomme

Slidgigt i begge hofteled efter tungt løftearbejde er nu optaget på fortegnelsen over erhvervssygdomme

23. november 2006

Kategori: Tal og Love

Ny vejledning om foreningers pligt til at tegne arbejdsskadesikring

Arbejdsskadestyrelsen har netop udsendt en helt ny vejledning om foreningers pligt til at tegne arbejdsskadesikring

16. november 2006

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Nye satser pr. 1. januar 2007 på arbejdsskadeområdet

Bekendtgørelse om satser pr. 1. januar 2007 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade

02. november 2006

Kategori: Tal og Love

Nye satser pr. 1. januar 2007 på arbejdsskadeområdet i Grønland

Bekendtgørelse om satser pr. 1. januar 2007 i henhold til anordning om ikrafttræden af lov om sikring mod følger af arbejdsskade i Grønland

02. november 2006

Kategori: Tal og Love

Lettere at få anerkendt slidgigt i hofterne som arbejdsskade

26. oktober 2006 I Erhvervssygdomsudvalget er man blevet enige om at optage slidgigt i begge hofteled på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Det betyder, at Arbejdsskadestyrelsen kan anerkende denne...

26. oktober 2006

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Temadag om styrket samarbejde mellem Horsens Kommune, 3F Horsens & Omegn og Arbejdsskadestyrelsen

17. oktober 2006 Centrale aktører deltog den 11.oktober 2006 i en temadag om samarbejde mellem Horsens Kommune, 3F Horsens og Omegn og Arbejdsskadestyrelsen. Her drøftede deltagerne...

17. oktober 2006

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Skader under teambuilding kan være arbejdsskader

5. oktober 2006 TV2 bragte i programmet Basta den 3. oktober 2006 et indslag om en ansat, som måtte gå rettens vej for at få erstatning for en skade sket på et kursus i teambuilding....

05. oktober 2006

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny sats for tandlægeerklæringer

Pr. 1. oktober 2006 er satsen for honorering af tandlægeerklæringen blevet reguleret

05. oktober 2006

Kategori: Tal og Love

Arbejdsskadestyrelsen har anerkendt tre museskader

Tre sager om tennisalbuer er blevet anerkendt som arbejdsskader efter intensivt arbejde med mus. Sagerne har været forelagt Erhvervssygdomsudvalget, som har forholdt sig til de helt særlige forhold i de tre sager. Det er et enigt udvalg, der har indstillet til Arbejdsskadestyrelsen, at disse sager skal anerkendes.

27. september 2006

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

TV2 Nyhederne omtaler torsdag aften sagsbehandlingstiden i Arbejdsskadestyrelsen

15. september 2006 Der nævnes i indslaget, at en række sager har været mange år under vejs. Denne information dækker over sager, som er afgjort og senere genoptaget, når helbredsforholdene er blevet...

15. september 2006

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Reaktion på indslag i TV2 Nyhederne

13. september 2006 Arbejdsskadesstyrelsens direktør Anne Lind Madsen er i denne forbindelse blevet interviewet flere gange af TV2. Som forklaring til en stigning i antallet af sager, der har...

13. september 2006

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdsskadestyrelsen skruer ned for ventetiden

12. september 2006 I februar afsagde Højesteret dom i en sag. Dommen betyder, at mere end 7.500 sager skal behandles igen for at vurdere, om de tilskadekomne kan få mere i...

12. september 2006

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Bivirkninger af medicin som erhvervssygdom

Erhvervssygdomsudvalget har behandlet en konkret sag om bivirkninger efter at have indtaget medicin.

01. september 2006

Kategori: Tal og Love

Læs om arbejdsbetinget kræft i ny vejledning (særtryk)

Vejledningen skal blandt andet medvirke til at sikre, at langt flere tilfælde af arbejdsbetinget kræft anmeldes til os af lægerne

29. august 2006

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Kræftsygdomme nu med i ny udgave af vejledning om erhvervssygdomme

Nu er det lettere at orientere sig om arbejdsbetingede kræftsygdomme. Området indgår som ny del af den samlede vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 2005, der nu foreligger i 3. udgave. Kræftvejledningen er en del af Arbejdsskadestyrelsens kampagne, der skal sikre, at alle arbejdsbetingede kræftsygdomme anmeldes til os.

22. august 2006

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Afgørelse om erstatning efter den tilskadekomnes død

9. august 2006 Der har i medierne været omtalt en arbejdsskadesag, hvor arvingerne efter en arbejdsskadet fik udbetalt den afdødes erstatning. Hvis den tilskadekomne dør, mens Arbejdsskadestyrelsen...

09. august 2006

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Erhvervssygdomme fordelt på diagnoser 2005

Arbejdsskadestyrelsen har offentliggjort statistik om erhvervssygdomme. Der er anmeldt omkring 3000 flere erhvervssygdomme i 2005 sammenlignet med året før.

21. juni 2006

Kategori: Tal og Love

Anker og genoptagelser forlænger ventetiden i arbejdsskadesager

16. juni 2006 Aftalepartierne bag arbejdsskadereformen prioriterede parternes retssikkerhed meget højt, da de blev enige om arbejdsskadereformen. Derfor ligger der i reformen den retsgaranti, at sagernes...

16. juni 2006

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

3Fs oplysninger om sagsbehandlingstider er misvisende

15. juni 2006 3Fs medlemsblad Fagbladet bringer fredag den 16. juni en opgørelse over 100 sager, der har haft en ventetid på over 1 år. Artiklen angiver, at disse sager viser, at...

15. juni 2006

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside har fået nyt design

6. juni 2006 Arbejdsskadestyrelsen lancerer i dag et nyt design på www.ask.dk. Informationerne på...

06. juni 2006

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Har indvandrere flere arbejdsskader?

Ny undersøgelse fra Arbejdsskadestyrelsen viser, at der stort set ikke er forskel på indvandrere og deres efterkommeres arbejdsskader, når man sammenligner med etniske danskere.

02. juni 2006

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

DR"s Kontant om arbejdsskadesager

10. januar 2006 DR’s Kontant handlede den 10. januar om arbejdsskadeområdet. Udsendelsen omhandlede primært sagsbehandlingen. Der blev bl.a. berørt følgende...

01. juni 2006

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdsskadestyrelsen omstrukturerer

19. januar 2006 Region Vest (arbejdsskader) 3 team behandler per 1. januar 2006 arbejdsskadesager i Region Vest: Team V1 behandler sager fra...

01. juni 2006

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Har du fået gener efter arbejde med kviksølv?

23. januar 2006 Hvis du har nogle symptomer, som du mener kan stamme fra dit tidligere arbejde med kviksølv, skal du i første omgang henvende dig til din egen læge. Lægen har pligt...

01. juni 2006

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdsskadestyrelsen har fokus på kvalitet og effektivitet

21. februar 2006 Effektiv sagsbehandling Arbejdsskadesager skal behandles hurtigt og effektivt. Derfor skal arbejdet tilrettelægges, så...

01. juni 2006

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdsskadestyrelsens praksis om patientskader og lægemiddelskader

Samspillet mellem arbejdsskadesikringsloven, patientforsikringsloven og lægemiddelskadeloven

23. maj 2006

Kategori: Tal og Love

Ny vejledning om fastsættelse af årsløn

Teknisk vejledning om fastsættelse af årsløn efter lov om
arbejdsskadesikring for skader indtruffet den 1. januar 2006
eller senere

17. maj 2006

Kategori: Tal og Love

Arbejdsskadestyrelsens praksis om perilymfatisk fistel

Perilymfatisk fistel – diagnose, anerkendelse som arbejdsskade og mén

05. april 2006

Kategori: Tal og Love

Pr. 1. april 2006 er honorartaksterne for læge- og tandlægeerklæringer reguleret

Satserne gælder for perioden 1. april 2006 - 31. marts 2007.

31. marts 2006

Kategori: Tal og Love

Pr. 1. april 2006 er ydelser efter lov om erstatning til besættelsestidens ofre reguleret

Satserne gælder for perioden 1. april 2006 - 31. marts 2007

31. marts 2006

Kategori: Tal og Love

Museskader er nu undersøgt til bunds

Der er ikke tilstrækkelig medicinsk dokumentation for en sammenhæng mellem museskader og computerarbejde

01. marts 2006

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdsskadestyrelsen beder Kammeradvokaten fortolke Højesterets dom

Arbejdsskadestyrelsen vil bede Kammeradvokaten om at fortolke Højesterets dom af 9. februar 2006

15. februar 2006

Kategori: Tal og Love

Højesteretsdom ændrer praksis

Højesteret har i dag ændret Ankestyrelsens og Arbejdsskadestyrelsens praksis

10. februar 2006

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Bekendtgørelse om betaling af udgifter til transport mv.

Bekendtgørelse om betaling af udgifter til transport mv. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen

30. januar 2006

Kategori: Tal og Love

AES-udvalgets rapport

Ny rapport om ændringer af bidragssystemet til dækning af erstatninger for erhvervssygdomme

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring